A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Adaptacyjnośćna poziomie lokalnym – studium przypadku Mszczonowa

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2015) Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Mszczonowa [w:] D. Celińska-Janowicz, A. Płoszaj (red.) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, ss. 67-81.
Pobierz publikację:
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
RoSa: Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych (POKL) (2014-2015)