A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Diagnoza zasobów lokalnych i potencjałów

Autorzy: Jerzy Bański, Marek Degórski, Katarzyna Goch, Sławomir Goliszek, Mikołaj Herbst, Tomasz Komornicki, Maciej Mazur, Adam Płoszaj, Maciej Smętkowski, Marek Więckowski, Rafał Wiśniewski, Przemysław Śleszyński
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej, Degórski Marek, Wiśniewski Rafał, Śleszyński Przemysław, Goch Katarzyna, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Bański Jerzy, Mazur Maciej, Więckowski Marek (2020) Diagnoza zasobów lokalnych i potencjałów [w:] Śleszyński Przemysław, Herbst Mikołaj, Komornicki Tomasz (red.) Studia nad obszarami problemowymi w Polsce (Studies on Problem Areas in Poland), Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom 7/199, pp. 123-246.
Pobierz publikację:
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Analiza obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (MRR) (2018)