A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ku zrównoważonemu rozwojowi polskich miast

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz, Rok Jakub, Wojnar Katarzyna (2018), Ku zrównoważonemu rozwojowi polskich miast, Przegląd Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Biuletyn 2017/2018, Warszawa, ss. 69-81.
Pobierz publikację:

Polska niewątpliwie nie jest jeszcze w gronie krajów mających największe osiągnięcia w praktycznym wprowadzaniu zasad równo‑ ważenia rozwoju. Należy jednak podkreślić narastającą społeczną świadomość konieczności sprostania zasadom i wyzwaniom rozwoju zrównoważonego z jednej strony, a presję Unii Europejskiej na wpro‑ wadzanie jego mechanizmów z drugiej. Te dwie presje – oddolna, społeczna i odgórna, unijna – a także przykłady polityk promowanych przez agendy międzynarodowe, takie jak UNESCO – to najważniejsze czynniki wymuszające na władzach publicznych wszystkich szczebli wprowadzanie tych zasad i konsekwentne ich przestrzeganie. Postęp w tej dziedzinie jest szybki i trwały.