A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Modele i narzędzia analizy terytorialnej

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Wojnar Katarzyna, Celińska-Janowicz Dorota, Jakub Rok (2014) Modele i narzędzia analizy terytorialnej Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 102.
Pobierz publikację:

Współcześnie planowanie rozwoju w coraz większym stopniu powinno opierać się na wynikach badań naukowych. Dotyczy to w szczególności strategicznych decyzji politycznych i interwencji publicznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, program ESPON, obok prowadzenia badań stosowanych i aplikacyjnych, rozwija europejską ogólnodostępną bazę wiedzy terytorialnej. Obejmuje ona m.in. dane, wskaźniki i indeksy terytorialne, a także narzędzia umożliwiające budowanie systemu monitoringu terytorialnego. Niniejsza publikacja jest próbą autorskiego podsumowania dotychczasowych prac prowadzonych w ramach programu ESPON w zakresie modeli i narzędzi przydatnych w analizie terytorialnej. Publikacja ma charakter popularyzatorski, a jej celem jest przybliżenie wybranych modeli i narzędzi analizy terytorialnej ESPON w sposób przystępny, zrozumiały i gotowy do wykorzystania przez polskich praktyków. Każdy z rozdziałów prezentuje jedno z opracowanych lub usprawnionych w ramach programu ESPON 2013 narzędzi i modeli, ilustrując je przykładami konkretnego wykorzystania wraz z interpretacją. Należy podkreślić, że publikacja nie ma charakteru kompendium i tym samym nie wyczerpuje tematyki, a prezentowane narzędzia i metody stanowią jedynie część dostępnych narzędzi i modeli analizy terytorialnej. Elementem wspólnym dla wszystkich prezentowanych metod i narzędzi jest ich przydatność w kształtowaniu polityk o wymiarze terytorialnym, które muszą uwzględniać specyficzne uwarunkowania wynikające z aspektów przestrzennych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na narzędzia i przykłady, które odnoszą się do analizy polskich regionów.

Autorzy mają nadzieję, że dzięki publikacji zaprezentowane narzędzia będą mogły zostać szerzej wykorzystane w przyszłych procesach diagnostycznych i planowaniu strategicznym na poziomie regionalnym. Pragną oni również podziękować recenzentowi za konstruktywne uwagi dotyczące treści i struktury publikacji, które pozwoliły na jej lepsze dostosowanie do potrzeb czytelników i odbiorców.