A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Praktyka ewaluacji interwencji publicznych w miastach na prawach powiatu

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kupiec Tomasz, Celińska-Janowicz Dorota (2023) Praktyka ewaluacji interwencji publicznych w miastach na prawach powiatu, Studia Regionalne i Lokalne. 4(94), ss. 66-82.
DOI: 10.7366/1509499549405
Pobierz publikację:

Ewaluacja jest istotnym elementem cyklu polityk publicznych, dostarczającym informacji na potrzeby poprawy efektywności polityk wdrażanych i projektowania przyszłych. W Polsce od co najmniej 15 lat mówi się o potrzebie dyfuzji tej praktyki z pola funduszy strukturalnych do innych obszarów działania państwa. Choć jednym z takich oczywistych kierunków dyfuzji jest samorząd lokalny, to o ewaluacji na tym szczeblu wiadomo bardzo niewiele, a w opracowaniach podsumowujących praktykę ewaluacji w Polsce wątek ten jest w ogóle pomijany. Celem tego badania były oszacowanie skali i charakterystyka praktyk ewaluacji w okresie 2010–2021 w miastach na prawach powiatu. Analizy oparto na udostępnionych przez urzędy miast informacjach o przeprowadzonych badaniach ewaluacyjnych. Z 55 miast, które udało się objąć analizą, 62% realizowało ewaluację i w sumie zrealizowało 469 badań. Zaobserwowano także systematyczny wzrost liczby badań oraz liczby miast je realizujących. Wśród dominujących obszarów tematycznych znalazły się budżet obywatelski, polityka społeczna oraz strategia rozwoju. Zbliżone okazały się udziały badań realizowanych wewnętrznie i zlecanych firmom zewnętrznym. Badania procesów wdrażania interwencji dominują natomiast nad ewaluacjami efektów interwencji. Niniejsze badanie może stanowić punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych analiz organizacji procesu ewaluacji i jej wykorzystania w samorządzie lokalnym.

Publikacji towarzyszy baza szczegółowych danych dotyczących ewaluacji zrealizowanych w miastach na prawach powiatu w latach 2010-2021 https://danebadawcze.uw.edu.pl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.58132/AVOO1B.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Instytucjonalne determinanty i mechanizmy wykorzystania ewaluacji w organizacjach sektora publicznego (NCN) (2020-2024)