A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Wojnar Katarzyna (2011) Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(43)/2011.
Pobierz publikację:

Abstrakt
W wyniku nałożenia się wielu czynników uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych w ostatnich dekadach uległy znaczącej zmianie. Procesy globalizacji i internacjonalizacji, czynniki związane z gospodarką i demografią oraz rosnąca konkurencja uczelni powodują, że instytucje te zaczynają pełnić więcej funkcji, zmieniają swoją strukturę i charakter. Czołowe światowe uczelnie odpowiadają na zmieniający się kontekst, tworząc nowe rozwiązania strategiczne, które mają na celu utrzymanie i wzmocnienie ich wysokiej pozycji w światowych rankingach. Część rozwiązań ma charakter uniwersalny, a niektóre są specyficzne dla poszczególnych typów uczelni. Celem artykułu jest identyfikacja najnowszych trendów w zarządzaniu strategicznym stosowanym przez władze czołowych szkół wyższych i omówienie poszczególnych rozwiązań na konkretnych przykładach.

Abstract
As a result of interaction of many factors, the conditions of academic institutions have changed significantly over the last decades. Globalization and internationalization, demographic and economic challenges, as well as growing international competition between universities causes these institutions to take up new functions, restructure and change their character. Top universities respond to the changing context by developing new strategic solutions aiming at sustaining and strengthening their high position in international rankings. Some of the strategic solutions are similar for most universities, but some are unique and specific. The aim of this article is to identify latest trends in strategic management of top universities and present selected case studies to illustrate the most interesting solutions.