A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

The Effects of the COVID-19 Pandemic on the Coworking Spaces in Poland

Autorzy: Micek Grzegorz, Małochleb Karolina, Wojnar Katarzyna, Smętkowski Maciej
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Micek Grzegorz, Małochleb Karolina, Wojnar Katarzyna, Smętkowski Maciej (2023) The Effects of the COVID-19 Pandemic on the Coworking Spaces in Poland [in:] European Narratives on Remote Working and Coworking During the COVID-19 Pandemic. A Multidisciplinary Perspective, Cham: Springer, pp. 78-82.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-26018-6_8
Pobierz publikację:
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Przemiany metropolitalnych przestrzeni pracy w dobie globalnych wyzwań – wpływ coworkingów i ewolucji ich modelu na przestrzeń miasta na przykładzie Warszawy (2021-2022)