A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski

Autorzy: Zawalińska Katarzyna, Rok Jakub Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja. Studia Regionalne i Lokalne, , ss.-.
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Zawalińska Katarzyna, Rok Jakub (2017) Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69), ss.29-53.
Pobierz publikację:

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie spójnych 16 wojewódzkich tablic przepływów międzygałęziowych dla Polski, wraz z metodologią, która pozwoliła na regionalizację tablic krajowych. Na podstawie powstałych tablic, głównie tablic wykorzystania wyrobów i usług oraz handlu przedstawiających wszystkie sektory gospodarki w agregacji do sekcji PKD, pokazano strukturę głównych powiązań produkcyjnych i handlowych wewnątrz- i międzywojewódzkich. Na przykładzie sektora B+R zaprezentowano sieć powiązań i wymiany tego sektora z pozostałymi sektorami gospodarki w poszczególnych województwach oraz między województwami. Powstałe tablice są pierwszą znaną autorom próbą opublikowania spójnych metodologicznie tablic przepływów międzygałęziowych na poziomie województw dla Polski i stanowią przyczynek do dalszych badań w kierunku ich większej dezagregacji regionalnej i sektorowej, jak również do wykorzystania w zastosowaniu do analiz różnorodnych polityk gospodarczych na poziomie regionalnym w Polce oraz do porównań międzynarodowych.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy (NCN) (2013-2016)