A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2017) Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, 1(67)/2017, ss. 5-25.
DOI: 10.7366/1509499516701
Pobierz publikację:

Głównym celem artykułu jest próba oceny, czy współpraca naukowa jest istotną składową regionalnego potencjału innowacyjnego. W pierwszej części, na podstawie przeglądu literatury, przedstawiono wstępną operacjonalizację najważniejszych elementów składowych potencjału innowacyjnego. Ich empirycznej weryfikacji dokonano za pomocą analizy czynnikowej. Na tej podstawie można stwierdzić, że współpraca naukowa jest istotną składową tego potencjału, gdyż wskaźniki ją ilustrujące weszły w skład jego wymiaru „naukowego” (centralność pośrednicząca) oraz „rdzeniowego” (umiędzynarodowienie). Współpraca nie była natomiast powiązana z wymiarem „technologicznym”, który odgrywał w badanym okresie największą rolę w kształtowaniu dynamiki wzrostu regionów europejskich. Natomiast „rdzeniowość”, w skład której wchodziło m.in. umiędzynarodowienie współpracy naukowej, okazała się istotna przy wyjaśnianiu dynamiki rozwoju trzech z dziewięciu wyróżnionych podtypów regionów np. „naukowo-technologicznego”. Może to oznaczać, że zagraniczna współpraca naukowa ma znaczenie dla rozwoju tych regionów, które są kluczowe z perspektywy europejskiego potencjału innowacyjnego.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Polskie ośrodki naukowe w europejskiej sieci współpracy - charakterystyka, uwarunkowania, mechanizmy (NCN) (2012-2016)