A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Czy i do jakiego stopnia możemy ustąpić roślinom w przestrzeni miejskiej? Na ile możemy sobie pozwolić, by wrosły w zabudowę? „Porastanie” traktujemy jako przenośnię złożonej relacji człowieka z miejską florą, uznając to za punkt wyjścia do poszukiwania bardziej zrównoważonych relacji w świecie, w którym być może przyjdzie nam zrezygnować z dotychczasowych wygód. [więcej]
 
 
Wojna w Ukrainie stała się nowym początkiem kalendarza, ale także początkiem nowej geografii: czasem rozpoczęcia nowego układu chronologicznego oraz przestrzennego i wyznaczenia końca starej – powojennej, postsocjalistycznej – epoki i początku nowej. Geografia Europy ulega zmianie przez zmiany relacji, systemów władz oraz ich interpretacji. [więcej]
 
 
Potrzeba nam krytycznego i szerszego spojrzenia GOZ w miastach i regionach, żeby dostrzec szanse i zagrożenia, jakie niesie ona z perspektywy przestrzennej i społeczno-ekologicznej. [więcej]
 
 
Przyjrzymy się opiniom dotyczącym rozdrobnienia podziału terytorialnego w ramach ZIT w Republice Czeskiej oraz poznamy opinię samorządowców na temat współpracy największych miast z sąsiadującymi jednostkami samorządu, by poznać i zrozumieć przyczyny i mechanizmy determinujące atmosferę współpracy, wzajemne relacje samorządowców. [więcej]
 
 
 
Do 2030 roku jedna czwarta populacji będzie żyła w tzw. slumsach. Jak powstały dzielnice biedy, w jaki sposób są kształtowane przez globalne i lokalne praktyki, jaka jest ich rola w kontekście globalizacji? [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
...
23