A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Akademia Rozwoju Regionalnego

Akademia Rozwoju Regionalnego

Akademia Rozwoju Regionalnego – opis i podstawowe założenia projektu

Głównym celem projektu jest dostarczenie uczestnikom zajęć najnowszej wiedzy o teorii i praktyce rozwoju regionalnego i jej wieloaspektowych uwarunkowaniach, przedstawionej z uwzględnieniem kontekstu krajowego i międzynarodowego (zarówno w odniesieniu do istniejących analiz, doświadczeń i trendów w prowadzeniu polityki, jak i wybranych strategii rozwoju uwzględniających najlepsze praktyki i rozwiązania).

Koncepcja XI edycji ARR przewiduje analizę kluczowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski, najnowszych koncepcji teoretycznych, szeroko zakrojonych i pogłębionych badań realizowanych przez najlepsze europejskie zespoły badawcze i konsorcja naukowe, jak również zakłada wprowadzenie innowacyjnych metod interaktywnej pracy uczestników warsztatów, w tym innowacyjnych gier strategicznych i symulacyjnych oraz warsztatów nakierowanych na tworzenie scenariuszy (scenario workshop).

Wykłady i warsztaty odbywać się będą w piątki (godziny popołudniowe) oraz soboty na terenie Warszawy, w Centrum Konferencyjnym I-View, ul. Mazowiecka 9.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

 
 
Do pobrania