A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SYLWETKA PROFESORA BOHDANA JAŁOWIECKIEGO

„Zająłem się socjologią miasta i tak już zostało” - krótka rozmowa z Profesorem Bohdanem Jałowieckim

Na jaką potrzebę miało odpowiadać powstanie książki „Społeczne wytwarzanie przestrzeni”?

- Jednym z motywów powstania „Społecznego wytwarzania przestrzeni” była chęć przedstawienia polskiemu czytelnikowi nowego rozwijanego wówczas we Francji spojrzenia na procesy urbanizacji i kształtowania miast uwarunkowanych sposobem produkcji, układem władzy i modelem świata danego społeczeństwa.  Książka ta nawiązywała do tradycji neomarksistowskiego paradygmatu. rozwijanego w latach 70. XX wieku przez Henriego Lefebvra, Manuela Castellsa, Jeana Lojkina i innych.

Jak ewoluowały zainteresowania badawcze Pana Profesora?

- Ukończyłem historię kultury materialnej ze specjalnością etnografia, stąd moje początkowe zainteresowania wsią, po reaktywacji socjologii rok uczęszczałem na wykłady Pawła Rybickiego, doktorat przygotowałem początkowo z etnografii, było to studium kształtowania się społeczności lokalnej pod wpływem uprzemysłowienia, które wykraczało poza zasięg zainteresowań etnografów, obroniłem na socjologii. Pracując w Pracowni Urbanistycznej m. Wrocławia zająłem się socjologią miasta i tak już zostało.

Już dziś zapraszamy na wyjątkowe seminarium EUROREG 5.03.2020 zorganizowane by uhonorować Profesora Bohdana Jałowieckiego w związku z zakończeniem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Wspólna debata wychowanków i współpracowników Profesora pomoże podsumować dorobek naukowy jednego z prekursorów socjologii przestrzeni w Polsce.