A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki

Stanowisko: profesor zwyczajny
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: socjologia miasta i społeczności lokalnych.
Dydaktyka (rok akademicki 2017/2018): Socjologia przestrzeni (wykład)
Publikacje [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Autor ok. 300 publikacji, w tym 18 zwartych publikacji książkowych, redaktor kilkunastu wydawnictw zbiorowych. Ponad 20 prac opublikował za granicą w różnych językach. (Indeks „h” = 18). Główny dorobek w zakresie socjologii miasta oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. Opublikował m.in. 7 monografii poświęconych miastom polskim i europejskim, a w ostatnich latach m.in.: „Metropolie” „Społeczna przestrzeń metropolii”, „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, (wspólnie z M.S.Szczepańskim), „Rozwój regionalny, rozwój regionalny w perspektywie socjologicznej”, (wspólnie z M.S.Szczepańskim i G. Gorzelakiem), „Globalny świat metropolii”, „Czytanie miasta” oraz „Społeczne wytwarzanie przestrzeni” (II wydanie). W latach 1998 - 2016 był kierownikiem Katedry UNESCO – Trwałego Rozwoju w U.W. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Paryż I – Sorbona oraz na Uniwersytecie im. Paula Valèry w Montpelier. W latach 1970-1974 brał udział w opracowaniu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Algieru. 

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG