A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czego się nauczyliśmy od Grzegorza Gorzelaka?

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj, Olechnicka Agnieszka (2019) Czego się nauczyliśmy od Grzegorza Gorzelaka? [w:] Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka (red.): Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 40-46.