A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Dysproporcje w rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego w warunkach integracji europejskiej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Miszczuk Andrzej (2008) Dysproporcje w rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego w warunkach integracji europejskiej [w:] Dołzbłasz Sylwia, Raczyk Andrzej (red.): Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic; nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, T. 4, ss. 149 - 155.
Pobierz publikację: