A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES

Autorzy: Paweł Kościelecki, Bartosz Ledzion, Karol Olejniczak, Wojciech Pander, Adam Płoszaj
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Kościelecki Paweł, Ledzion Bartosz, Olejniczak Karol, Pander Wojciech, Płoszaj Adam (2008) Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 183.
Pobierz publikację:

Celem głównym zrealizowanego badania, było „lepsze przygotowanie potencjalnych partnerów projektów programu dla Europy Środkowej, poprzez przeanalizowanie dobrych i złych doświadczeń uczestników projektów oraz ich opinii na temat znaczenia i przydatności współpracy transnarodowej”. Cel główny został realizowany za pomocą dwóch celów szczegółowych. Pierwszym celem była analiza doświadczeń z procesów – na etapie tworzenia projektów, aplikowania o środki, jak i realizacji projektów INTERREG CADSES IIIB. Obejmowała ona zarówno kwestie dostępu do informacji, komunikacji z instytucjami programu i partnerami zagranicznymi jak i finansowanie oraz rozliczanie przedsięwzięć. Celem drugim była ocena efektów (rezultatów) projektów INTERREG CADSES IIIB, w których udział brali polscy partnerzy – zarówno przydatności produktów jak i siły stworzonych powiązań (nawiązane współpracy). Wyznaczonym celom szczegółowym odpowiadały zidentyfikowane bloki analityczne badania.