A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Impact of the Economic Crisis on Social, Economic and Territorial Cohesion of the European Union

Autorzy: Riccardo Crescenzi, Niccolo Durazzi, Maria Fossarello, Elitsa Garnizova, Pawel Janowski, Davide Lucal, Simona Milio, Agnieszka Olechnicka, Waltraud Schelkle
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Milio Simona, Crescenzi Riccardo, Durazzi Niccolo, Fossarello Maria, Garnizova Elitsa, Janowski Pawel, Luca Davide, Olechnicka Agnieszka, Schelkle Waltraud (2014) Impact of the Economic Crisis on Social, Economic and Territorial Cohesion of the European Union, vol. I. Brussels: European Parliament, pp. 166.
Pobierz publikację: