A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy

Sławomira Żerańska-Kominek
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Sławomira Żerańska-Kominek (red.) (1990), Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 29. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 185.
Pobierz publikację: