A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolizacja a zróżnicowania regionalne w krajach Unii Europejskiej : rola demografii w procesach polaryzacji społeczno-przestrzennej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętowski Maciej (2019Metropolizacja a zróżnicowania regionalne w krajach Unii Europejskiej: rola demografii w procesach polaryzacji społeczno-przestrzennej [w:] Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka (red.): Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 444-457.