A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Potencjał nauki a innowacyjność regionów

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka (2012) Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 248. 
Pobierz publikację:

Czy regionalny potencjał nauki może efektywnie stymulować innowacyjny rozwój danego obszaru? Jakie warunki muszą być spełnione i jaką rolę odgrywa dystans przestrzenny między partnerami we współpracy innowacyjnej? Niniejsza książka stara się odpowiedzieć na tak stawiane pytania odnosząc je do najważniejszych koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń międzynarodowych. Znaczenie regionalnych i ponadregionalnych relacji dla innowacyjności regionów analizowane jest zarówno z punktu widzenia powiązań w ramach sektora naukowego, jak i z punktu widzenia powiązań między sektorem nauki a sektorem biznesu. W części empirycznej Autorka weryfikuje stawiane hipotezy w odniesieniu do polskich regionów przy wykorzystaniu metod naukometrycznych.

"Praca (…) należy do tych, których publikowanie jest oczekiwane przez naukowo zainteresowanych problemem z jednej strony, z drugiej zaś powinna pełnić rolę swoistego „wyrzutu sumienia” wśród pomijających w decyzjach politycznych i gospodarczych kwestie kreowania przyjaznego klimatu dla racjonalnej współpracy między nauką a gospodarką, ładu instytucjonalnego dla rozwoju innowacji, „ciągnących” (…) w górę dany region czy  gospodarkę lokując ją na dobrej pozycji konkurencyjnej".

z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej