A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Pozycja polskich nauk psychologicznych na arenie międzynarodowej. Opracowanie na podstawie baz Web of Science i Scopus

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2013) Pozycja polskich nauk psychologicznych na arenie międzynarodowej. Opracowanie na podstawie baz Web of Science i Scopus, Warszawa: Biuro Promocji Nauki PAN, ss. 52.
Pobierz publikację:

Celem opracowania jest przedstawienie, głównie na podstawie danych bibliometrycznych, dorobku polskich nauk psychologicznych w porównaniu z wybranymi krajami świata, w szczególności państwami należącymi do OECD oraz kilkoma innymi nienależącymi do tej organizacji, ale tworzącymi istotny punkt odniesienia (Białoruś, Bułgaria, Chiny, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina). Wykorzystano dwie bazy bibliometryczne: Web of Science (WoS) oraz SCOPUS. Choć wykorzystane bazy bibliometryczne mają dość dużą część wspólną, to jednak obejmują nieco inny zbiór czasopism naukowych, a ich odmienne konstrukcje dają różniące się możliwości analityczne. Powoduje to, że analizy z wykorzystaniem obu baz wzajemnie się uzupełniają, zarazem jednak poszczególne wyniki analiz nie zawsze są łatwo porównywalne. Ten problem występuje szczególnie przy podziale na dziedziny badań. W przypadku SCOPUS analizy są możliwe jedynie dla dziedzin dość szerokich, podczas gdy WoS pozwala na analizy zarówno dziedzin szerokich, jak i wąskich.