A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka (2004) Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy na temat konsekwencji wprowadzania gospodarki informacyjnej dla rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów opóźnionych gospodarczo. W części empirycznej przedstawiono przejawy gospodarki informacyjnej w województwie podlaskim w sferach nauki i przedsiębiorczości oraz w sferze otoczenia przedsiębiorczości, obejmującej także władze samorządowe. Autorka wskazuje kierunki działań, które mogą być podjęte przez władze szczebla regionalnego i lokalnego w celu stworzenia struktur innowacyjnych w regionie i wzmacniania sieci powiązań, zgodnych z paradygmatem gospodarki informacyjnej.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Gospodarka informacyjna jako megatrend rozwoju.

Rozdział 2. Przemiany gospodarcze a regiony peryferyjne.

Rozdział 3. Rozwój gospodarki informacyjnej na świecie i w Polsce.

Rozdział 4. Przejawy gospodarki informacyjnej w województwie podlaskim.