A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Sieci instytucji wspierania innowacyjności w Polsce

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2009) Sieci instytucji wspierania innowacyjności w Polsce [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.