A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce – rozwiązania systemowe, dynamika i zróżnicowanie terytorialne

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj (2012) Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce – rozwiązania systemowe, dynamika i zróżnicowanie terytorialne [w:] Herbst Mikołaj (red.): Finansowanie oświaty, Warszawa: Wydawnictwo ICM Uniwersytetu Warszawskiego.