A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Aktualne problemy demograficzne regionu Polski Wschodniej

Okres realizacji: 2010

Celem badania było opracowanie (1) diagnozy aktualnych problemów oraz trendów demograficznych makroregionu Polski wschodniej, (2) analizy konsekwencji sytuacji demograficznej dla systemu społeczno-gospodarczego oraz perspektyw rozwojowych makroregionu, oraz (3) rekomendacji dla polityki regionalnej na lata 2014-2020. Zakres czasowy badania objął lata 2002-2009, zaś zakres terytorialny – obszar Polski wschodniej, rozumiany jako 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmiosko-mazurskie. W ramach tego makroregionu analizowano różne skale przestrzenne, począwszy od województw (NTS 2), przez powiaty (NTS 4/LAU 1), a kończąc w wybranych przypadkach na gminach (NTS 5/LAU 2). Przedmiotem badania były wybrane zjawiska demograficzne takie jak: zmiana liczby ludności, struktura wieku i płci, migracje stałe i wahadłowe, które zostały osadzone w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym. Oprócz analiz empirycznych, opartych przede wszystkim na danych statystycznych GUS, dokonano także przeglądu wybranych zagranicznych polityk i dobrych praktyk w zakresie analizowanych zagadnień. Na tej podstawie sformułowano wnioski i rekomendacje dla polityki regionalnej.

Publikacje będące efektami projektu