A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Ekspertyza dotycząca Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski realizowanych w okresie 2014-2020

Okres realizacji: 2013

Celem głównym ekspertyzy jest zaproponowanie nowego modelu dla transgranicznych programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski (Polska-Białoruś-Ukraina oraz Polska-Obwód Kaliningradzki), umożliwiającego w maksymalny sposób realizację podstawowego zadania jakim jest propagowanie zintegrowanego i trwałego rozwoju sąsiadujących regionów przygranicznych oraz harmonijna integracja terytorialna UE z sąsiednimi krajami.

Publikacje będące efektami projektu