A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej

Konferencja odbyła się w dniach 20-22 września 2007 r. w Warszawie. Organizatorzy konferencji: EUROREG oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie Regional Studies Association - Sekcja Polska.

Celem konferencji było przedyskutowanie głównych procesów i dylematów rozwoju regionalnego w nowych krajach członkowskich i odniesienie ich do obecnej i przyszłej polityki UE. Konferencja ta stała się okazją do skonfrontowania wyników badań nad procesami regionalnego rozwoju w krajach EŚW z złożeniami polityki regionalnej – co stało się także ważną inspiracją do refleksji nad efektami i założeniami polityk regionalnych prowadzonych na szczeblu regionalnym, krajowym i całej Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli świata nauki i praktyki z różnych państw europejskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

W czasie konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych oraz pięć powiązanych z nimi równoległych sesji. Wystąpienia i dyskusje koncentrowały się na pięciu głównych tematach:

 • Europa Środkowo-Wschodnia: tradycyjne peryferie czy nowy biegun rozwoju? Przewodniczący sekcji: G. Gorzelak
 • Wzrost regionalnych zróżnicowań: obiektywna konieczność czy niepowodzenie Polityki Spójności? Przewodniczący sekcji: H. J. Kujath
 • Metropolie w EŚW: nowi konkurenci, czy drugorzędne węzły w globalnej sieci metropolii? Przewodniczący sekcji: W. Strubelt
 • Nowe kraje członkowskie a Polityka Spójności: inspiracja dla zmian czy obrona status quo? Przewodniczący sekcji: G. Petrakos
 • Granice zewnętrzne UE: ograniczenia czy szanse dla rozwoju? Przewodniczący sekcji: J. Maarten de Vet

Program konferencji: 
Abstrakty referatów: 
Sprawozdanie z konferencji: 

______________________________________________________________________________
REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI ORAZ WYBRANE PREZENTACJE DO POBRANIA


CEE: A TRADITIONAL PERIPHERY OR A NEW GROWTH POLE?

PLENARY SESSION 1
Chair: Grzegorz Gorzelak, EUROREG, University of Warsaw, Poland

 • Witold Orlowski, Business School, University of Warsaw of Technology, Poland. What is the meaning of 'convergence' in CEE? 
 • Phil Cooke, Centre for Advanced Studies, University of Wales, United Kingdom. Global Innovation Challenges: Eastern European Regional Opportunities. 
 • Jerzy Kwiecinski, Ministry of Regional Development, Poland. Development strategy as a tool for increasing competitiveness

 

WORKSHOP 1.1
Chair: Boleslaw Domanski, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland

 • Sabine Zillmer, Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS), Germnya. Which role do macro-regions play for the competitiveness of Central and Eastern Europe? 
 • György Kukely, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Hungary. Chance for Central Eastern Europe: new pole of research and development. 
 • Mihaela Vrabete, Ministry of Development, Public Works and Housing, Romania. Strategic concept of Romania’s spatial development and re-integration within EU spatial structures 2007-2030. Ensuring the conditions for a balanced sustainable development of the national territory as part of the EU competitive potential. 
 • Barbara Szymoniuk, Lublin University of Technology, Poland. Partnership of clusters: an opportunity for European peripheries. The case of the Lubelskie Region in Eastern Poland. 
 • Piotr Kuropatwinski, Economic Policy Department, University of Gdańsk, Poland. Model garden metropolis or a transport node in the global metropolitan network. 


WORKSHOP 1.2
Chair: Sabine Zillmer, Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS), Germany

 • Tomasz Zarycki, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Poland. Culture as Basis of Peripheral of Grow-Pole Status? Cultural Dimension of Central-Eastern Europe’s Relations with Western Europe. 
 • Grażyna Bukowska, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland. Is there an East-Central European Variety of Democratic Capitalism? Mapping Stability and Change.
 • Gyöngyi Csuka, Networked Research Group On Regional Innovation And Development Studies, Hungary. The Examination of the Legal and Legal Systemic Factors of the Competitiveness of the Countries of Central and Eastern Europe. 

 

WORKSHOP 1.3
Chair: Maciej Smetkowski, EUROREG, University of Warsaw, Poland

 • Solomiya Zinko, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; Stepan Trokhymchuk, Halytsky Institute of Lviv, Ukraine. The role of Ukraine in stabilization and integration processes in the CEE region.
 • Boleslaw Domanski, Robert Guzik and Krzysztof Gwosdz, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland. New drive of the post-communist periphery: Polish automotive industry in the European division of labour
 • Katarzyna Kopczewska, Faculty of Economic Science, University of Warsaw, Poland. Geographical rent in socio-economic development. Is borderland ready for changes? 


WORKSHOP 1.4
Chair: Tomasz Zarycki, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Poland

 • Gabor Lux, Centre for Regional Studies, Transdanubian Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Hungary. The Changing Spatial Structure of Industry in Central Europe. 
 • Zofia Chyra-Rolicz, University of Podlasie, Poland. New perspectives for the southern Podlasie region in condition of EC integration - chances and possibilities.

 

GROWING REGIONAL DISPARITIES: AN OBJECTIVE NECESSITY OR A FAILURE OF COHESION POLICY?


PLENARY SESSION 2
Chair: Hans Joachim Kujath, Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS), Germany

 • Grzegorz Gorzelak & Maciej Smetkowski, EUROREG, University of Warsaw, Poland. Regional dynamics in Central and Eastern Europe.
 • Wendelin Strubelt, Federal Office for Building and Regional Planning, Germany. East Germany – failures and successes of German reunification.
 • Andres Rodriguez-Pose, Dept. of Geography and Environment, London School of Economics, United Kingdom. R&D policies and innovation in the enlarged Europe.
 • Piotr Zuber, Ministry of Regional Development, Poland. From problem areas to territoriallly based managment: the Polish case.


WORKSHOP 2.1
Chair: Marek Kozak, EUROREG, University of Warsaw, Poland

 • Piotr Wójcik, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland. Patterns of regional convergence in Poland.
 • Krzysztof Piech, Warsaw School of Economics, Poland. Convergence of Polish regions – influence of EU funds.
 • Elzbieta Wojnicka, Institute of Economics, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland. Regional disparities – necessity during catching up, obstacle if they last too long.
 • Sebastian Büttner, Graduate School of Social Sciences (GSSS), University of Bremen, Germany. Rather structural decoupling than systematic failure: The EU Cohesion Policy and regional development strategies in Poland.


WORKSHOP 2.2
Chair: Elzbieta Wojnicka, Institute of Economics, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland

 • Olga Mrinska, Institute for Public Policy Research North, Bioscience Centre, International Centre for Life, United Kingdom. The role of public sector in the Northern England: challenges and perspectives.
 • Marek Kozak, EUROREG, University of Warsaw, Poland, Pawel Samecki, National Bank of Poland, Poland, Pawel Opala, National Bank of Poland, Poland. EU Cohesion Policy: a decline behind the Horizon?
 • Mihaly Szivos, Networked Research Group On Regional Innovation And Development Studies, Hungary. Differences between the new macroregions in Hungary and their effects on neighbouring countries.


WORKSHOP 2.3
Chair: Olga Mrinska, Institute for Public Policy Research North, Bioscience Centre, International Centre for Life, United Kingdom

 • Justyna Sokolowska-Wozniak, Higher Business School-National Louis University, Poland. Regions of knowledge in Poland.
 • Aleksandra Kozlak & Barbara Pawlowska, University of Gdansk, Faculty of Economics, Poland. The compensations of Polish regions economic chances by improvements in the transport infrastructure accessibility.
 • Ivan Sotkovský, Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, Czech Republic. Population Development in the Czech Republic from Spatial Point of View.


WORKSHOP 2.4
Chair: Justyna Sokolowska-Wozniak, Higher Business School-National Louis University, Poland

 • Ewa Lazniewska & Piotr Nowak, Poznan University of Economics, Poland. Interdependencies between the level of developmentof between Poland and the EU (25) and the differences in the intra-regional level of development.
 • Elzbieta Adamowicz, Faculty of Economics, University Of Gdansk, Poland. The assessment of factors influencing peripherality. 
 • Valentyna Smal, Kyiv Economic Institute, Ukraine. Economically Distressed Areas: Ukrainian Example.
 • Jaroslaw Nazarczuk & Alina Zróbek-Rózanska, Department of Economic and Regional Policy, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. The outline of investment climate in Warmia and Mazury voivodship on the background of cohesion policy.

 

METROPOLISES OF CEE: NEW COMPETITORS OR SECONDARY NODES OF THE GLOBAL METROPOLITAN NETWORK?


PLENARY SESSION 3
Chair: Wendelin Strubelt, Federal Office for Building and Regional Planning, Germany 

 • Peter Taylor, Department of Geography, Loughborough University, Director of the Globalization and World Cities (GaWC) Research Network, United Kingdom. Cities, networks and development: towards a central flow theory.
 • Ludek Sykora, Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Czech Republic. Metropolises of CEE: Multiplicity of Roles in Global, European, National and Local Settlement Hierarchies.
 • Jan Maarten de Vet, Brussels director of ECOTEC /ECORYS Research & Consulting, Belgium. The State of European Cities: pathways for Central and Eastern European cities.
 • István Kovács, Vice President for Department Policy and Planning, National Development Agency of Hungary, Hungary. Developing Hungary’s metropolitan areas.
 • Péter Szaló, State Secretary, Ministry of Local Government and Regional Development, Hungary. Challenges of urban development in Hungary. 

 

WORKSHOP 3.1
Chair: Wojciech Jarczewski, Institute of Urban Development, Poland

 • Hans Joachim Kujath, Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS), Germany. Developing Potentials of the Central and East European Metropolises for their Way towards the Knowledge Economy.
 • Zoltán Gal, Centre for regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Hungary. Warsaw-Budapest-Prague: future Bangalores or Singapores, or something different – International financial centre formation in the CEE region.
 • Katarzyna Kuc-Czajkowska, Department of Local Government and Policies, Maria Curie-Sklodowska University, Poland. Warsaw, Prague, Budapest – metropolitan functions comparison


WORKSHOP 3.2
Chair: Zoltán Gal, Centre for regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Hungary

 • Andrzej Mlodak, Statistical Office in Poznan, Urban Statistics Centre, Poland. Statistics of Polish metropolises – problems and perspectives.
 • Wojciech Jarczewski, Institute of Urban Development, Poland. Kraków-Upper Silesia Cluster (KRUS) - Example of Polycentric European Cooperation Center.
 • Adrian Cybula, University of Silesia, Poland. Silesian-Dabrowa Metropolitan Area: Curse and Blessing of Diversity.

 

CEE AND THE EU COHESION POLICY REFORMS: A SOURCE OF CHANGE OR A DEFENDER OF THE STATUS QUO?

PLENARY SESSION 4
Chair: George Petrakos, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Greece 

 • Ronald Hall, European Commission, Belgium. The future of Cohesion Policy.
 • John Bachtler, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, United Kingdom. Future challenges for EU Cohesion policy.
 • Jan Olbrycht, Member of the European Parliament, Poland. Reforms of EU Cohesion Policy: possible scenarios.


WORKSHOP 4.1
Chair: Alexei Kiryukhin, Council of Heads of Border Regions of Belorus, Russia and Ukraine, Ukraine

 • Dóra Illés, VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, Hungary. „Iron Curtain” and the external border – now and 17 years ago.
 • Sylwia Dolzblasz & Andrzej Raczyk, Institute of Geography and Regional Development, Department of Spatial Management, University of Wroclaw, Poland. The implementation of cross-border cooperation programme within Interreg IIIA in the eastern border area of Poland.
 • Jenni Jaakkola, Pan-European Institute, Turku School of Economics, Finland. Economic growth and regional dispersion of income in CEE countries.
 • Anna Cellmer, Faculty of Geodesy and Land Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. Chances and development limitations of Warmia and Mazury Provance as a transborder region of Europe.


WORKSHOP 4.2
Chair: Jenni Jaakkola, Pan-European Institute, Turku School of Economics, Finland

 • Alexei Kiryukhin, Council of Heads of Border Regions of Belorus, Russia and Ukraine, Ukraine. Russian – Ukrainian euroregions:problems and perspectives.
 • Wojciech Dabrowski, Department of Economic Geography, University of Gdansk, Poland. Investigating Non-Governmental Organizations cooperating across the European Union external border. Examples from Polish-Russian and Polish-Ukrainian border regions. 
 • Joanna Zurawska & Iwona Makolska, Marshall's Office of the Opole Vivodeship, Poland. The Opolskie Voivodeship as an example of border located region - opportunities and threats for regional development.

 

EXTERNAL BORDERS OF THE EU: A LIMITATION OR AN OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT?

PLENARY SESSION 5
Chair: Jan Maarten de Vet, Brussels director of ECOTEC /ECORYS Research & Consulting, Belgium

 • Vladimir Kolossov, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Russia. Transcending the problem of scale: international communications and borders regions.
 • George Petrakos, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Greece. Economic geography and European integration: the effects on the EU external border regions.
 • James Scott, Leibniz-Institute for Regional Development and Structural Planning, Erkner, Germany. The European Union and borders of inclusion and exclusion.


WORKSHOP 5.1
Chair: Tomasz Grzegorz Grosse, The Institute of Public Affairs, Poland

 • Tomasz Grzegorz Grosse, The Institute of Public Affairs, Poland. Could be the EU cohesion policy more innovative in peripheral regions of the new member countries?
 • Michelle Wishardt, Leeds Metropolitan University, United Kingdom. The application of Sustainable Communities Agenda to Central and Eastern Europe - how viable is it?
 • Marek Furmankiewicz, Department of Rural landscape Planning and Development, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland. Enhancing endogenous development in rural Poland-the evaluation of LEADER Pilot Programme in Poland.
 • Michael Baun, Department of Political Science, Valdosta State University, United States; Dan Marek, Department of Politics and European Studies, Palacky University, Czech Republic. The Czech Republic and EU Cohesion Policy.
 • Josef Postranecky, Department of Development and Strategy of the Regional Policy, Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Czech Republic. Regional policy in the Czech Republic context.