A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Mgr Ewelina Przekop-Wiszniewska

Stanowisko: asystent
Specjalizacja: strategiczne planowanie rozwoju, fundusze europejskie, zdrowie publiczne, społeczeństwo obywatelskie, ewaluacja polityk publicznych
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: marketing polityczny), Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich (organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Université de Marne-la-Vallée oraz Université de Cergy-Pontoise w Paryżu) oraz studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji; rozwoju regionalnego; analiz statystycznych i data mining. We francuskim systemie edukacji studia ukończone dyplomami Master Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales (specjalność: studia europejskie) - Université de Cergy-Pontoise w Paryżu oraz Certificat d’Études Politiques – Institut d’Études Politiques w Lyonie. Doświadczenie zawodowe zdobywane w polskiej i francuskiej administracji, w ciągu ostatniej dekady w zakresie koordynacji strategii rozwoju, programowania wsparcia funduszy europejskich oraz zarządzania wsparciem pochodzącym z Mechanizmów Finansowych NMF oraz MF EOG w obszarze zdrowia. W EUROREG stypendium naukowe związane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej w ramach projektu „Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój regionalny i lokalny Polski w świetle doświadczeń międzynarodowych”.