Zespół

Mgr Paweł Śliwowski

Stanowisko: asystent naukowy
Specjalizacja: mechanizmy uczenia się organizacji publicznych, ewaluacja interwencji publicznych, potencjał instytucjonalny i kadrowy administracji
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Absolwent Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 4 lat jest koordynatorem międzynarodowych studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej w zakresie ewaluacji (Akademia Ewaluacji) realizowanych przez Uniwersytet Warszawski na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów doradczych i badawczych dla ministerstw (np. Infrastruktury i Rozwoju, Spraw Zagranicznych), urzędów marszałkowskich (np. woj. zachodniopomorskiego, woj. łódzkiego), czy też innych instytucji publicznych (np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk). Specjalizuje się w tematyce uczenia się organizacji publicznych, a także ewaluacjach potencjału instytucjonalnego i kadrowego w jednostkach administracji publicznej.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14-17.09.2016. Gdańsk, Polska. Referat: Laboratoria działań publicznych: ku metodyce ewaluacji kształtującej procesy organizacyjne i społeczne (wspólnie z K.Olejniczakiem i A. Kopczyńską).
  • RSA Research Network on EU Cohesion Policy Seminar: Learning from Implementation and Evaluation of the EU Cohesion Policy, 13.06.2016. Bruksela, Belgia. Referat: Administrative Capacity and Cohesion Policy: New Methodological Insights from Italy and Poland (wspólnie z J. Bachtlerem i A. Smeriglio).  
  • RSA European Conference 2016 "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World". 3-6.04.2016. Regional Studies Association. Graz, Austria. Referat: Administrative Capacity-Building and EU Cohesion Policy (wspólnie z: J. Bachtlerem, A. Smeriglio oraz K. Olejniczakiem).
  • 2nd International Conference on Public Policy. 01-04.07.2015; Mediolan, Włochy. Referat: Evaluating delivery of Cohesion Policy: Proposal for an analytical framework (wspólnie z K. Olejniczakiem, J. Bachtlerem oraz A. Smeriglio).
  • 2nd International Conference on Public Policy. 01-04.07.2015; Mediolan, Włochy. Referat: The role of analysts in public agencies: Towards an empirically grounded typology (wspólnie z K. Olejniczakiem i R. Trzaskowskim).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG