A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Europejskie metropolie i ich regiony: Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz, Kozak Marek, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Wojnar Katarzyna (2012) Europejskie metropolie i ich regiony: Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 356.
Pobierz publikację:

We współczesnej gospodarce najistotniejszym czynnikiem rozwoju stają się wiedza i informacja, czemu towarzyszy dynamiczny rozwój sieci globalnych metropolii. Procesy metropolizacji prowadzą do zmian w strukturze wewnętrznej miast oraz do przekształcenia ich relacji z otaczającymi je regionami. W szczególności osłabiają się związki społeczno-gospodarcze metropolii z otaczającym je regionem, a rozwijają powiązania w ramach globalnych lub kontynentalnych sieci miast.

Autorzy wyjaśniają mechanizmy tych zjawisk, odpowiadając na następujące pytania:
Jak powiązania między metropolią i regionem wpływają na konkurencyjność tych układów terytorialnych?
Jakie czynniki oddziałują na relacje między metropolią i regionem?
Jakie są i od czego zależą: zasięg rozprzestrzeniania rozwoju metropolii, stopień wymywania zasobów rozwojowych z regionu i ich przepływ do metropolii?

Badaniami objęto makroregiony metropolitalne w Europie, do ukazania skali i przyczyn ich wewnętrznych zróżnicowań wykorzystano zaawansowane metody ilościowe. Na przykładzie pięciu pogłębionych studiów przypadku regionów Barcelony, Glasgow, Sztokholmu, Tuluzy i Warszawy omówiono także szczegółowo mechanizmy zaobserwowanych zjawisk. W książce podjęto również próbę prognozowania rozwoju sytuacji i wskazano działania, jakie należy podjąć, żeby wzmocnić pozytywne skutki procesów metropolizacji i przeciwdziałać ich negatywnym następstwom.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
ESPON FOCI: Future Orientation of Cities (ESPON) (2008-2010)