A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Prof. Piotr Dutkiewicz

Stanowisko: profesor wizytujący
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: komparatystyka systemów politycznych, makro-ekonomia polityczna, studia regionalne, Rosja i kraje postsowieckie.
Dydaktyka (rok akademicki 2017/2018): Politics of the regional / global development (wykład w jęz. angielskim)
Publikacje [zobacz]
Biogram 

Piotr Dutkiewicz jest profesorem politologii, dyrektorem Centrum Zarządzania i Administracji Publicznej w Carleton University (od 2007), poprzednio był dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich i Rosji (2002-2007). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskał na Rosyjskiej Akademii Nauk. Profesor wizytujący w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Berkeley University. Współorganizator ponad 20 międzynarodowych konferencji. Profesor Dutkiewicz redagował i współredagował 12 książek. Jest także autorem wielu rozdziałów w książkach i artykułów w czasopismach. Zarządzał kilkoma znaczącymi projektami rozwojowymi w Rosji finansowanymi przez Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (w zakresie rozwoju regionalnego, bezrobocia, rynku pracy i polityki społecznej). W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytu Przyjaźni Narodów w Moskwie, w 2007 zaś Rosyjskiej Akademii Administracji Publicznej w Moskwie. Jest członkiem tzw. Klubu Waldajskiego - elitarnej grupy czterdziestu światowych ekspertów doradzających najwyższym władzom Federacji Rosyjskiej. W 2009 roku otrzymał od prezydenta Miedviediewa Rosyjski Order Przyjaźni - jedno z najwyższych odznaczeń państwowych w Rosji.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.