A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Prof. Piotr Dutkiewicz

Stanowisko: profesor wizytujący
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: komparatystyka systemów politycznych, makro-ekonomia polityczna, studia regionalne, Rosja i kraje postsowieckie.
Dydaktyka (rok akademicki 2018/2019): Politics of the regional and global development (wykład w jęz. angielskim)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Biogram 

Piotr Dutkiewicz jest profesorem politologii, dyrektorem Centrum Zarządzania i Administracji Publicznej w Carleton University (od 2007), poprzednio był dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich i Rosji (2002-2007). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskał na Rosyjskiej Akademii Nauk. Profesor wizytujący w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Berkeley University. Współorganizator ponad 20 międzynarodowych konferencji. Profesor Dutkiewicz redagował i współredagował 12 książek. Jest także autorem wielu rozdziałów w książkach i artykułów w czasopismach. Zarządzał kilkoma znaczącymi projektami rozwojowymi w Rosji finansowanymi przez Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (w zakresie rozwoju regionalnego, bezrobocia, rynku pracy i polityki społecznej). W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytu Przyjaźni Narodów w Moskwie, w 2007 zaś Rosyjskiej Akademii Administracji Publicznej w Moskwie. Jest członkiem tzw. Klubu Waldajskiego - elitarnej grupy czterdziestu światowych ekspertów doradzających najwyższym władzom Federacji Rosyjskiej. W 2009 roku otrzymał od prezydenta Miedviediewa Rosyjski Order Przyjaźni - jedno z najwyższych odznaczeń państwowych w Rosji.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

Conference: "Inventing hegemonies: Theories and approaches". 21.05.2018; Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska). Referat: Inventing Hegemonies – An Introduction.

Conference: "Integration processes and state interests in Eurasia". 11.06.2018; American University of Central Asia and The George Washington University, Central Asian Program, Biszkek (Kirgistan). Referat:  EEU and OBOR – Trade, Security or Both?

1.09.2018; Petersburg (Rosja). Wykład gościnny: Systemic Contradictions in the Global Policy.

St. Petersburg International Economic Forum 2018. 26.05.2018; Petersburg (Rosja). Udział w panelu organizowanym przez Valdai Club.

International Summer school on Global Challenges. 13.06.2018; Trento University, Trento (Włochy). Wykład: Russia: Rival, Threat or Partner?

Conference: "Hegemonic Strategie". 27.08.2017, DOC Berlin, Berlin (Niemcy). Referat: Hegemonic Strategies – Contours of Global Management.

11-13.09.2018, Moscow Russian Association of Political Regional Studies, Moskwa (Rosja). Referat: Hegemony, Fear and Enemy – As Agenda for Research.