A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr hab. Kacper Pobłocki

Stanowisko: adiunkt naukowy
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: porównawcze studia miejskie, antropologia ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna, teoria nierównego rozwoju, klasy społeczne, gentryfikacja, ruchy miejskie
Dydaktyka (rok akademicki 2018/2019): Introduction to urban studies (konwersatorium OGUN – w jęz. angielskim), Seminarium magisterskie, Anthropology of planetary urbanization (konwersatorium OGUN – w jęz. angielskim), The Great Capitalism Debate (konwersatorium OGUN – w jęz. angielskim), Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji (konwersatorium OGUN)
Publikacje [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Kacper Pobłocki uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat z socjologii i antropologii społecznej na Central European University w Budapeszcie. Jest też absolwentem University College Utrecht w Holandii oraz był stypendystą kierowanego przez prof. Davida Harveya The Center for Place, Culture and Politics przy City University of New York. Jego praca doktorska pt. „The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland” została w 2011 r. wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Publikował m.in. w Critique of Anthropology czy Polish Sociological Review. Współautor książki „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” (Res Publica Nowa, 2013). W latach 2009-2014 wspomagał powstawanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce, m.in. jako koordynator merytoryczny pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Od listopada 2015 r. realizuje w EUROREGU projekt pt. „Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski” pod opieką prof. Bohdana Jałowieckiego.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1193-172X

 

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG