A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Dr inż. Grzegorz Masik

Stanowisko: naukowiec wizytujący
Specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, polityka lokalna i regionalna, rozwój lokalny i regionalny, GIS
Biogram 

Grzegorz Masik jest doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii odbywającym staż w Euroregu a zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Jest on absolwentem magisterskich studiów geograficznych (Uniwersytet Gdański) oraz inżynierskich studiów z geodezji i systemów informacji przestrznnej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Rozprawa doktorska Grzegorza Masika, której promotorem była prof. Iwona Sagan, dotyczyła wpływu polityki lokalnej na warunki i jakość życia w strefie podmiejskiej Trójmiasta. W 2010 roku otrzymał nagrodę za rozprawę doktorską przyznawaną przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe oraz Prezydenta Miasta Gdańska. W ramach pracy zawodowej jego działalność obejmowała realizację projektów m.in. dla Minsterstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego czy Urzędu Miasta Gdyni. Projekty te dotyczyły instytucji opieki społecznej, kapitału ludzkiego, suburbanizacji, migracji i warunków życia. W ramach badań międzynarodowych realizował projekty dla OECD dotyczące starzenia się społeczeństwa oraz zielonych umiejętności w niebieskiej gospodarce w województwie pomorskim a także dla ESPON dotyczący kryzysu gospodarczego i odporności regionów. Obecnie prowadzi badania dotyczące odporności samorządów lokalnych i regionalnych w Polsce.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6019-7763