A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Specjalizacja: procesy demograficzne i ich konsekwencje, rozwój lokalny i regionalny, polityka regionalna, samorząd terytorialny w Polsce i UE, współpraca transgraniczna.
Dydaktyka (rok akademicki 2018/2019): Samorząd terytorialny (wykład), Finanse i gospodarka lokalna (wykład), Współpraca sieciowa miast i regionów(wykład OGUN), Seminarium magisterskie
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie (1984), Stopień doktora (1991) oraz doktora habilitowanego (2004) nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej uzyskał w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi nadany przez Prezydenta RP. Prowadzi badania w zakresie: procesów demograficznych, rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej UE, funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i UE, współpracy transgranicznej. Opublikował (jako autor i redaktor) 12 monografii i ponad 140 artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika naukowego „Barometr Regionalny”. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6928-6535

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. 3-5.09.2012; Uniersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz. Referat: Społeczno-ekonomiczne powiązania transgraniczne regionu peryferyjnego (na przykładzie Polski Wschodniej).
  • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich pt. Wiejskie rynki pracy: zasoby, aktywizacja, nowe struktury. 24-25.09.2012; KPZK PAN, Instytut Geografii UJK, IRWiR PAN, IGiPZ PAN, PTG, Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego, Cedzyna k. Kielc. Referat: Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej – ujęcie typologiczne. (wspólnie z dr Moniką Wesołowską)
  • IV Kongres Urbanistyki Polskiej pt. Odpowiedzialni za miasto. 19-21.09.2012; ZG TUP, Związek Miast Polskich, Lublin. Moderacja panelu: Rządzacy i Rządzeni.
  • Płaszczyzny zarządzania w samorządzie terytorialnym. 27-28.09.2012; Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Referat: Samorząd województwa w nowym systemie planowania strategicznego.
  • Kadry dla gospodarki transgranicznej. 15.11.2012; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość. Referat: Dysproporcje społeczno-ekonomiczne jako uwarunkowanie współpracy transgranicznej (na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego).
  • Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań. 22-23.11.2012; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Moderacja sesji: Finansowo-gospodarcze aspekty funkcjonowania miast.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG