A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
KBN/MNiSW/NCN

Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii - struktura, funkcje i powiązania obszarów biznesu na przykładzie kształtującej się metropolii warszawskiej

Okres realizacji: 2015-2019
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Maciej Smętkowski (kierownik grantu), Dorota Celińska-Janowicz, Adam Płoszaj, Jakub Rok, Katarzyna Wojnar, Les Dolega (University of Liverpool, Department of Geography and Planning)

Głównym celem projektu jest przedstawienie wpływu procesów globalizacji na przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne obszaru metropolitalnego. Efektem funkcjonowania metropolii w globalnych przestrzeniach przepływów jest bowiem powstawanie nowych przestrzeni gospodarczych i wzrost policentryczności struktur przestrzennych, co może prowadzić do osłabiania tradycyjnego centrum miasta. Skala tych procesów jest uzależniona od pozycji miasta w ramach światowej sieci metropolii, co szczególnie predestynuje do objęcia badaniami kształtującej się metropolii warszawskiej. W efekcie projekt z jednej strony umożliwi pokazanie terytorialnego wymiaru procesów globalizacji w skali lokalnej, a z drugiej pokaże mechanizmy tworzenia obszarów biznesowych metropolii i ich funkcjonowania w przestrzeni globalnej.

Szczegółowym celem projektu jest zbadanie czy i w jaki sposób przekształcenia struktury przestrzennej Warszawy w wymiarze gospodarczym, zachodzące na skutek procesów metropolizacji, prowadzą do osłabiania jej centralnego obszaru biznesowego, a także w jaki sposób nowe przestrzenie gospodarcze funkcjonują w skali ponadlokalnej. W związku z tym projekt udzieli odpowiedzi na trzy pytania badawcze: a) czy istnieją różnice w funkcjonowaniu centralnego i drugorzędnego obszaru biznesu? b) czy relacje między centralnym i drugorzędnym obszarem biznesu są równorzędne pod względem powiązań przestrzennych przedsiębiorstw? c) jakie są przyczyny istnienia lub braku podobieństw między centralnym i drugorzędnym obszarem biznesu pod względem struktury, funkcji i powiązań przestrzennych?

Prezentacja projektu w ramach spotkań "Środa z ekspertem": [pobierz]

Publikacje będące efektami projektu