A
A
A
Normalny kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Program

Program

Rysunek: mapa zmian urbanizacyjnych w Europie 2001-2011, Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, https://bit.ly/2RqolxK.

Program I rok – STUDIA REGIONALNE I LOKALNE

> Świat, Europa, Polska - uwarunkowania rozwoju (W) - prof. G. Gorzelak
> Teorie i polityki rozwoju miast i regionów (W) - prof. G. Gorzelak
> Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych (ĆW) - dr T. Kupiec
> Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (ĆW) - mgr Jakub Rok
> 
Geografia miast i regionów metropolitalnych (W) - dr hab. M. Smętkowski
> Socjologia przestrzeni (W) -  prof. B. Jałowiecki
> Socjologia przestrzeni (ĆW) -  dr D. Celińska-Janowicz
> Socjologia (W) – prof. J. Hryniewicz
> Socjologia struktur gospodarczych i politycznych (W) -  prof. J. Hryniewicz
> Socjologia struktur gospodarczych i politycznych (ĆW) -  prof. J. Hryniewicz
> Ekonomia - Gospodarcze i polityczne problemy Polski i świata (W) - prof. R. Szul
> Geografia ekonomiczna (W) - prof. R. Szul
> Ekonomika miast i regionów (W) - dr hab. A. Olechnicka
> Ekonomika miast i regionów (ĆW) - dr hab. A. Olechnicka
> Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (W)  -  dr A. Płoszaj
> Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (ĆW) -  dr A. Płoszaj
> Metodologia badań naukowych (ĆW) -  dr K. Wojnar

Samorząd terytorialny (W) - dr T. Kupiec
> Seminarium EUROREG (ĆW) -  prof. G. Gorzelak, dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Dorota Celińska-Janowicz
> Seminarium magisterskie (SEM)
> Politics of the regional and global development (W) - prof. P. Dutkiewicz (j. ang)
> Prawne podstawy gospodarki przestrzennej (W) -  dr J. Wierzbicki
> Introduction to urban studies (K) - dr hab. K. Pobłocki (j. ang)

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie; K - konserwatorium.

 

Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 [do pobrania]

>>> rok I, semestr II (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

 

Program II rok – GOSPODARKA PRZESTRZENNA

> Finanse i gospodarka lokalna 1 (W) - dr T. Kupiec
> Finanse i gospodarka lokalna 2 (W) - dr K. Wojnar
> Przyrodniczy wymiar rozwoju (ĆW) - mgr J. Rok
> Turystyka a rozwój lokalny (W) - prof. A. Kowalczyk
> Polityka regionalna UE (W) - prof. G. Gorzelak
> Teoria organizacji i zarządzania (W) - prof. J. Hryniewicz
> Brokering wiedzy w zarządzaniu publicznym (ĆW) - dr T. Kupiec
> Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (ĆW) – mgr J. Rok
> Zarządzanie miastem (ĆW) - dr K. Wojnar
> Seminarium magisterskie (SEM)
> Projektowanie urbanistyczne (W) - prof. S. Gzell
> Seminarium EUROREG (ĆW) - prof. G. Gorzelak, dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Dorota Celińska-Janowicz
> Projekt urbanistyczny (ĆW) -  dr A. Tofiluk
> Współczesne konflikty o przestrzeń. Miejska etnografia krytyczna (ĆW) - mgr J. Rok
> Policy Lab - projektowanie i ewaluacja interwencji publicznych (ĆW) - dr T. Kupiec


W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie.

Plan zajęć w roku akademickim 2019/2020 [do pobrania]

>>> rok II, semestr IV (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni