A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Program

Program

Ramowy program studiów

Program Studiów Regionalnych i Lokalnych dla studentów rozpoczynających studia jesienią 2020 r. jest dostępny tu: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/program

Program Studiów Regionalnych i Lokalnych dla studentów, którzy rozpoczęli studia jesienią 2019 r. jest dostępny tu: [link]

Plan zajęć w roku akademickim 2020/2021 [do pobrania]

>>> rok I, semestr II (letni)
>>> rok II, semestr IV (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

Przedmioty do wyboru oraz OGUN oferowane przez EUROREG

(Lista przedmiotów do wyboru będzie aktualizowana przed każdym semestrem)

> Urban Lab (ĆW) - dr K. Wojnar
> Języki, narody, polityka (W) - prof. R. Szul
> Geografia miast i regionów metropolitalnych (W) - dr hab. M. Smętkowski 
> Jak działa Warszawa (ĆW) - dr K. Wojnar
> Rozwój regionalny w perspektywie globalnej, europejskiej i krajowej (W) - prof. G. Gorzelak
> Samorząd terytorialny (ĆW) - dr T. Kupiec 
> Społeczno-kulturowa charakterystyka regionów i państw europejskich (NUTS 2) (K) - prof. J. Hryniewicz
> Miejsce Polski na tle współczesnych przemian gospodarczych kulturowych i społecznych - prof. J. Hryniewicz
> Geografia ekonomiczna (W) - prof. R. Szul
> Demografia, technologia i kultura a przestrzeń (W) - prof. R. Szul
> Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji (W) - prof. R. Szul
> Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i bieżące sprawy (W) - prof. R. Szul
> Gospodarcze i polityczne problemy Polski i świata (W) - prof. R. Szul
> Socjologiczna analiza społeczności lokalnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej (K) - prof. J. Hryniewicz
> Regionalizmy i ruchy separatystyczne/narodowowyzwoleńcze w Europie (W) - prof. R. Szul
> Człowiek w przestrzeni - wprowadzenie do geografii społecznej (W) - dr D. Celińska-Janowicz 

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; K - konwersatorium.