A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Program

Program

Ramowy program studiów

Program Studiów Regionalnych i Lokalnych dla studentów rozpoczynających studia jesienią 2023 r. jest dostępny tu: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/program

Program Studiów Regionalnych i Lokalnych dla studentów rozpoczynających studia jesienią 2022 r. jest dostępny tu: [link]

Program Studiów Regionalnych i Lokalnych dla studentów, którzy rozpoczęli studia jesienią 2021 r. jest dostępny tu: [link]

Program Studiów Regionalnych i Lokalnych dla studentów, którzy rozpoczęli studia jesienią 2020 r. jest dostępny tu: [link]

Plan zajęć w roku akademickim 2023/2024 [do pobrania]

Plan zajęć w roku akademickim 2023/2024 [do pobrania]

>>> rok I, semestr I (zimowy)
>>> rok II, semestr III (zimowy)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy

>>> rok I, semestr II (letni)
>>> rok II, semestr IV (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

Przedmioty do wyboru oraz OGUN oferowane przez EUROREG

Lista przedmiotów do wyboru oraz OGUN w semestrze zimowym 2023/2024:

> Teorie i polityki rozwoju miast i regionów (W) - dr K. Romańczyk
> Społeczno-kulturowa charakterystyka regionów i państw europejskich (NUTS 2) (K) - prof. J. Hryniewicz
> Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji (W) - prof. R. Szul
> Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i sparwy bieżące (W) - prof. R. Szul
> Zarządzanie miastem – projekt miasta w Sim City (ĆW) - dr K. Wojnar

Lista przedmiotów do wyboru oraz OGUN w semestrze letnim 2023/2024:

> Geografia miast i regionów metropolitalnych - prof. M. Smętkowski
> Ekonomia polityczna miast - prof. M. Smętkowski
> Regionalizmy, ruchy separatystyczne/wyzwoleńcze w Europie - prof. R. Szul
> Urban Lab: investigating contemporary city - dr K. Wojnar
> Teoria organizacji i zarządzania - wykład - prof. J. Hryniewicz
> Debaty o transporcie i mobilności - dr J. Majewski
> Współczesny transport kolejowy - dr J. Majewski
> Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych - prof. J. Hryniewicz
> Dylematy rozwoju miast - dr K. Romańczyk

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; K - konwersatorium.