A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Prof. Piotr Dutkiewicz, prof. uczelni

tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: komparatystyka systemów politycznych, makro-ekonomia polityczna, studia regionalne, Rosja i kraje postsowieckie.
Dydaktyka (rok akademicki 2020/2021): Politics of the regional and global development (wykład w jęz. angielskim)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Biogram 

Piotr Dutkiewicz jest profesorem politologii, dyrektorem Centrum Zarządzania i Administracji Publicznej w Carleton University (od 2007), poprzednio był dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich i Rosji (2002-2007). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskał na Rosyjskiej Akademii Nauk. Profesor wizytujący w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Berkeley University, Ann Arbor Univeristy, Oxford University (St.Peter’s and Nuffield Colleges). Współorganizator ponad 20 międzynarodowych konferencji. Profesor Dutkiewicz redagował i współredagował 21 książek w tym najnowsze to : Piotr Dutkiewicz and Richard Sakwa, Fyodor Lukyanov (eds.), Eurasia on the Edge Managing Complexity, Rowman US, 2018, Vladimir Popov and Piotr Dutkiewicz (eds), Mapping a New World Order: The Rest Beyond the West (Edgar Edward Publishing, 2017); Piotr Dutkiewicz and Richard Sakwa, Vladimir Kulikov (eds.), Social History of Post-Communist Russia (Routledge, 2016); Piotr Dutkiewicz and Richard Sakwa (eds), Eurasian Integration:  The View from Within (Routledge, 2015); Piotr Dutkiewicz and Richard Sakwa (eds), 22 Ideas To Fix the World (NYU  Press, 2013);  Piotr Dutkiewicz and Vladislav Inozemtsev (eds), Democracy versus Modernization: A Dilemma for Russia and for the World (Routledge, 2012.  Jest także autorem wielu rozdziałów w książkach i artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Zarządzał lub wspolpracowal z kilkoma znaczącymi projektami rozwojowymi w Bangladesh, Botswanie oraz Rosji finansowanymi przez Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (w zakresie ksztalenia, rozwoju regionalnego, bezrobocia, rynku pracy i polityki społecznej). W 2006 oraz w 2007  roku otrzymał doktoraty honoris causa . Jest członkiem tzw. Klubu Waldajskiego - elitarnej grupy czterdziestu światowych ekspertów w zakresie polityki  oraz gospodarki Rosyjskiej.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

Conference: "Inventing hegemonies: Theories and approaches". 21.05.2018; Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Polska). Referat: Inventing Hegemonies – An Introduction.

Conference: "Integration processes and state interests in Eurasia". 11.06.2018; American University of Central Asia and The George Washington University, Central Asian Program, Biszkek (Kirgistan). Referat:  EEU and OBOR – Trade, Security or Both?

1.09.2018; Petersburg (Rosja). Wykład gościnny: Systemic Contradictions in the Global Policy.

St. Petersburg International Economic Forum 2018. 26.05.2018; Petersburg (Rosja). Udział w panelu organizowanym przez Valdai Club.

International Summer school on Global Challenges. 13.06.2018; Trento University, Trento (Włochy). Wykład: Russia: Rival, Threat or Partner?

Conference: "Hegemonic Strategie". 27.08.2017, DOC Berlin, Berlin (Niemcy). Referat: Hegemonic Strategies – Contours of Global Management.

11-13.09.2018, Moscow Russian Association of Political Regional Studies, Moskwa (Rosja). Referat: Hegemony, Fear and Enemy – As Agenda for Research.