A
A
A
Normalny kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

EUROREG prowadzi badania naukowe zarówno o charakterze podstawowym, jak i prace eksperckie. Badania realizowane są w ramach projektów krajowych, finansowanych przez m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, samorządy regionalne i lokalne, a także projektów sponsorowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska, Bank Światowy, OECD, UNDP. EUROREG uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów Badań Unii Europejskiej (HORIZON), programu ESPON (ESPON SUPER, ESPON 4T) oraz INTERREG. Dotychczas EUROREG uczestniczył w realizacji ośmiu projektów ESPON, w tym w roli koordynatora międzynarodowego zespołu badawczego (ESPON TERCO). EUROREG realizował pięć projektów finansowanych ze środków Programów Badawczych UE, w tym w jednym przypadku jako jednostka koordynująca (projekt GRINCOH).

Informacje o projektach obecnie realizowanych oraz zakończonych znajdują sie w wykazie zamieszczonym niżej (aby uzyskać więcej informacjo o danym projekcie należy kliknąć na tytuł projektu).

Badania w trakcie realizacji
Badanie zakończone