A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Karol Olejniczak

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: zarządzanie publiczne, ewaluacja, współpraca transgraniczna
Dydaktyka (rok akademicki 2017/2018): Seminarium magisterskie, Polityka regionalna Unii Europejskiej (ćwiczenia), Teoria organizacji i zarządzania (ćwiczenia), Jak nie wpaść w pułapki myślenia? Praktyki zarządzania publicznego (ćwiczenia)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Karol Olejniczak jest doktorem nauk o zarządzaniu, stypendystą seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University (2006 r.) oraz stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University (2011-2012). Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym, rozwój regionalny oraz współpraca terytorialna. Dr Olejniczak realizował szereg ewaluacji funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA. Jest autorem publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Kierował innowacyjnym projektem testującym "Ministerstwa Uczące Się" (www.mus.edu.pl).

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 14-17.09.2016. Gdańsk, Polska. Referat: Laboratoria działań publicznych: ku metodyce ewaluacji kształtującej procesy organizacyjne i społeczne (wspólnie z P. Śliwowskim i A. Kopczyńską).
  • RSA Research Network on EU Cohesion Policy Seminar: Learning from Implementation and Evaluation of the EU Cohesion Policy, 13.06.2016. Bruksela, Belgia. Referat: Building capacity for evaluation use: the knowledge brokers game (wspólnie z D. Wojtowicz).
  • Dutch Evaluation Society Semminars, 29.03.2012; Dutch Audit Office, The Hague. Referat: Organizational learning in Polish ministries. Results of MUS project.
  • Seminarium KSAP: Organizacyjne uczenie się w polskiej administracji publicznej, 28.06.2012; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.  Referat: Wyniki projektu Ministerstwa Uczące Się.
  • VIII Krajowa Konferencja Ewaluacyjna Ewaluacja w systemie polityk publicznych, 13.11.2012; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. Referat: Wiedza w procesach decyzyjnych polityk publicznych.
  • Polityki Publiczne w Polsce. Potrzeba modernizacji standardów działań publicznych, 12.12.2012; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa; Referat: Rozwój mechanizmów ewaluacyjnych w działaniach publicznych.

 

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG