Zespół

Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak

Stanowisko: profesor zwyczajny
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, strategie regionalne, polityka spójności, ewaluacja.
Dydaktyka (rok akademicki 2016/2017): Teorie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego (wykład), Seminarium EUROREG (ćwiczenia)
Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Grzegorz Gorzelak jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego. Kieruje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 60 książek oraz ponad 260 artykułów i rozdziałów w książkach, w znacznej części opublikowanych za granicą. Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz w wieloma instytucjami międzynarodowymi (m.in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute). Był stypendystą Fulbrighta, profesorem wizytującym na University of Strathclyde, wykładał na kilku uniwersytetach zagranicznych. Koordynował wiele projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych (w tym projekty ESPON), obecnie jest kierownikiem projektu w ramach 7. Programu Ramowego nt. rozwoju nowych krajów członkowskich UE (GRINCOH).

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Cykl wykładów "Gospodarka a Konstytucja". 13.03.2012; Trybunał Konstytucyjny, Warszawa. Referat: Problemy polskiej przestrzeni.
  • 9th edition of the World Congress of Regional Science Association International "Changing spatial patterns in globalizing world". 9-12.05.2012; Timisoara (Rumunia). Referat: Regional patterns of development and crisis in Central and Eastern Europe.
  • Europejski Kongres Gospodarczy. 14-16.05.2012; Katowice. Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym "Doświadczenia Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE"
  • Seminarium Eksperckie „Jak efektywnie wykorzystywać fundusze publiczne na rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie 2014-2020”. 05.07.2012; Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa. Referat: Strategiczne wyzwania dla Polski w świetle raportu “Kurs na Innowacje”.
  • Four years on: how have capital cities dealt with the crisis. The RSA Research network “The impact of global economic crisis on capital cities” seminar.  26.10.2012; Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kijów, Ukraina. Referat: Global economic crisis – CEECs perspective.
  • Seminarium końcowe projektu ESPON-SCALES “ESPON serving transnational co-operation: shaping transnational spatial development based on territorial knowledge”. 30.10.2012; The Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, Berlin. Referat: Interreg – ESPON – TERCO.
  • EvalNet seminar. 15.11.2012; Komisja Europejska, Bruksela. Referat: EU funds in regional development: the case study of Lublin region, Poland.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG