A
A
A
Normalny kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Seminaria

Czwartkowe seminaria EUROREG to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym. Nasi prelegenci są przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, instytucji administracji unijnej, centralnej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Wykładom towarzyszy dyskusja z udziałem publiczności na temat danego wystąpienia. W takiej formule seminaria, których tradycja sięga połowy lat 1970, prowadzone są od początku istnienia EUROREG. Obecnie seminaria są efektem współpracy dwóch instytucji: EUROREG oraz polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association.

Seminaria odbywają się we czwartki w godzinach 11.30-13.00 w sali 207 w Starym BUW.                              

Zapraszamy również na ZOOM:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/98747837440?pwd=VnF0RGlVM0ZQSWMrUCs2Mjh5bGFNQT09

Dołączenie do spotkania na ZOOM jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie. Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dla widzów Seminariów EUROREG online. Prosimy o wyłączenie kamer i mikrofonów. Pytania do Prelegenta prosimy zadawać na czacie.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem wideo z poprzednich seminariów w Archiwum Seminariów. 

Program seminariów w semestrze letnim 2023/2024
29.02.2024
Dr Justyna Orchowska. „Radzimy sobie w taki sposób, że po prostu sobie nie radzimy”. Doświadczenia mieszkaniowe miejskiej klasy średniej w Polsce. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
07.03.2024
Dr hab. inż. arch. Łukasz Wojciechowski, prof. PWr. Spacer przez architekturę. Pierwsze kroki z psychologią środowiskową. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
14.03.2024
Dr hab. Andrzej Z. Kotarba, prof. CBK PAN. Zanieczyszczenie światłem – czy jest jeszcze za ciemno, by dostrzec ten problem w Polsce? [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
21.03.2024
Dr Kamila Lewandowska. Academics vs. practitioners: Bridging the divide through local collaborations. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
04.04.2024
Dr Magdalena Chułek. Jak wytwarzany jest slums? Studium przypadku mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
11.04.2024
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska, prof. UMCS. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Republice Czeskiej – współpraca z perspektywy liderów lokalnych. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
18.04.2024
Dr Marcin Dąbrowski. Cyrkularne miasta i regiony: przestrzenny wymiar gospodarki o obiegu zamkniętym. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
25.04.2024
Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG. O (kolejnym) końcu postsocjalizmu. Nowe geografie relacji i zmieniające się przestrzenie władzy. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
09.05.2024
Dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, mgr inż. arch. Marek Ostrowski. „Porastanie”. Relacje z florą w epoce postkomfortocenu. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
16.05.2024
Prof. dr hab. Piotr Rosik. Układ centrum-peryferie w Europie i wybranych krajach europejskich – dostępność potencjałowa, intensywność przepływów oraz miary centrograficzne. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
23.05.2024
Dr Bartłomiej Kołsut. Zmiany przestrzenne na rynku motoryzacyjnym w XXI w. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
06.06.2024
Dr hab. Marta Derek, dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. UW, mgr Tomasz Grzyb, dr hab. Edyta Woźniak, prof. CBK PAN. „Tutaj nauczyłam się uciekać do natury”. O społecznej percepcji przyrody w Warszawie. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
2023/2024
18.01.2024
Dr Tomasz Kupiec. Dlaczego organizacje płacą za wiedzę, z której nie chcą korzystać? O roli i funkcjach ewaluacji. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
11.01.2024
Dr hab. Dominika Wojtowicz prof. ALK. Multilevel governance w zarządzaniu kryzysem uchodźczym w Polsce. Perspektywa władz lokalnych. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
21.12.2023
Prof. Mikołaj Herbst. O terytorialnym zróżnicowaniu skutków pandemii Covid w Polsce. [NAGRANIE][PREZENTACJA]
14.12.2023
Mgr inż. Robert Skrzypczyński. Dążenie do samowystarczalności w kontekście koncepcji dewzrostu. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
07.12.2023
Mgr Katarzyna Winiarska. Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej: perspektywa lokalna. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
30.11.2023
Dr hab. Ilona Matysiak, prof APS. Młodzi i wykształceni mieszkańcy wsi: zmiana czy mała stabilizacja? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
23.11.2023
Dr hab. Marta Maria Lackowska prof. UW. Recentralizacja i co dalej? – o konsekwencjach ograniczania autonomii lokalnej w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
16.11.2023
Dr Dominika Zwęglińska-Gałecka. Gentryfikacja wsi w Polsce: znaczenie i skutki procesu. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
09.11.2023
Prof. Robert Ciborowski. Wpływ wojny w Ukrainie na funkcjonowanie uniwersytetu pogranicza. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
26.10.2023
Dr Łukasz Drozda. Ekonomia polityczna metra kwadratowego - wyzwanie patodeweloperki w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
19.10.2023
Dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW. Czy warto (jeszcze) badać małe miasta? O społecznych praktykach mobilności. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
12.10.2023
Dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. UW, prof. Anna Kniazevych. Strategie relokacji ukraińskich przedsiębiorstw high-tech w obliczu wojny. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
05.10.2023
Prof. Julie Lawson, mgr Oleksandr Anisimov. Ukraine: Rebuilding a Place to Call Home – an ongoing process of reform for recovery. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
2022/2023
01.06.2023
Mgr Chloé Sénécat. The European Union and urban development policies: a redefinition of the governance of cities? The examples of Paris, Berlin and Warsaw. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
25.05.2023
Dr Michał Czepkiewicz. Społeczne i klimatyczne aspekty mobilności: wyniki badań w aglomeracji poznańskiej i trójmiejskiej z wnioskami dla polityk miejskich. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
18.05.2023
Dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG. Od realnego socjalizmu do ideału przyszłości. Trajektorie przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w Europie Centralnej. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
11.05.2023
Mgr Borys Cieślak, dr Paula Nagler. Regional capital no more: How the reform of the territorial government has marginalized Polish middle-sized cities. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
27.04.2023
Dr Aleksandra Korpysz-Wiśniewska. Turystyczne i wizerunkowe znaczenie literatury pięknej w mieście. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
13.04.2023
Dr Alicja Dańkowska. Wyzwania i szanse sprawiedliwej transformacji regionów węglowych w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
30.03.2023
Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. UW. Determinanty udziału kobiet w polityce na szczeblu lokalnym w Polsce. Badanie quasi-eksperymentalne. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
23.03.2023
Dr hab. Arkadiusz Ptak, Burmistrz Pleszewa. Czy małe miasto może zapewnić wysoką jakość życia? Wdrażanie koncepcji „miasta 15-minutowego” w Pleszewie. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA][PREZENTACJA]
16.03.2023
Dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr. Ruch „back-to-the-city” w perspektywie przebiegu życia na przykładzie powrotów z suburbiów do wielkich miast w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
09.03.2023
Dr hab. Roman Szul, prof. UW. Co rządzi światem? Dynamika imperiów-cywilizacji a system światowy. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
02.03.2023
Dr hab. Mikołaj Herbst, prof. UW. Ukraińscy uczniowie w polskich szkołach. Tymczasowa zmiana, czy nowa rzeczywistość? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
26.01.2023
Mgr Ewa Zegler-Poleska. Funkcjonowanie danych badawczych w obiegu naukowym. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
19.01.2023
Dr Adam Płoszaj. Jak latanie wpływa na współpracę naukową? [NAGRANIE][ABSTRAKT]
12.01.2023
Dr hab. Aleksandra Majchrowska. Wpływ płacy minimalnej na regionalne rynki pracy w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
15.12.2022
Mgr Franciszek Bojańczyk. Powojenne przemiany przestrzeni małego miasta „poniemieckiego” na przykładzie dolnośląskiej Niemczy. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
08.12.2022
Dr hab. Agata Górny, prof. UW. Migranci z Ukrainy w Polsce w czasie wojny – doświadczenia i plany na przyszłość. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
01.12.2022
Dr Olga Mrinska. Rebuilding cities and territories of Ukraine: principles, challenges and opportunities. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
24.11.2022
Mgr Joanna Erbel. Jak budować miejską odporność w czasach kryzysów? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
17.11.2022
Dr inż. arch. Gabriela Rembarz. Jaka przestrzeń dla rozwoju lokalności? Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
03.11.2022
Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM. Gry ewaluacyjne – jak mierzenie praktyk badawczych zmienia naukę? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
27.10.2022
Dr hab. Włodzimierz Pessel. Przekopane. Wizje przyszłości Elbląga po sfinalizowaniu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
20.10.2022
Dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof. PŚ. Budownictwo mieszkaniowe a kształtowanie ładu przestrzennego w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
13.10.2022
Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW. Jak dane i algorytmy zmieniają funkcjonowanie firm? [NAGRANIE][ABSTRAKT]
2021/2022
09.06.2022
Dr Katarzyna Wojnar. Od kolektywnych do korporacyjnych – ewaluacja modeli i czynników lokalizacji co-workingów w Warszawie. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
26.05.2022
Mgr Ewelina Przekop-Wiszniewska. Kto łapie wirusa szczepień? Dyfuzja innowacji na przykładzie samorządowych programów szczepień przeciwko HPV. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
19.05.2022
Dr Anna Kurniewicz. Niespodziewane konsekwencje – wpływ reformy administracyjnej z 1998 r. na rozwój gospodarczy miast. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
12.05.2022
SEMINARIUM ODWOŁANE / Dr hab. Aleksandra Majchrowska. SEMINARIUM ODWOŁANE / Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie w ujęciu przestrzennym. 
28.04.2022
Prof. Katarzyna Kopczewska. Przestrzenne uczenie maszynowe i jego wykorzystania w regionalistyce. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
21.04.2022
Dr Michał Rzeszewski. Wykorzystania mediów przestrzennych w badaniach miejskich. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
07.04.2022
Dr Bartosz Barański. Czy to jest jeszcze ludzka skala? Warszawskie drapacze chmur w percepcji społecznej. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
31.03.2022
Dr Dagmara Kociuba. Metropolia Lublin 2030. Wizje władz kontra oczekiwania mieszkańców. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
24.03.2022
Prof. Piotr Lorens. Refleksje o nowej urbanistyce. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
17.03.2022
Prof. Bartłomiej Rokicki. Równość czy wydajność w świetle regionalnych modeli równowagi ogólnej. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
10.03.2022
Prof. Radosław Markowski. Antropocen a konieczność paradygmatycznej zmiany nauk społecznych. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
03.03.2022
Dr Justyna Kościńska. Radząc sobie z niedostępnością. Dostęp do usług publicznych w oczach mieszkańców stolicy. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
24.02.2022
Prof. Paweł Churski, prof. Bolesław Domański, prof. Grzegorz Gorzelak. Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
27.01.2022
Prof. Szymon Marcińczak. Budowanie prężności miejskiej w kontekście kurczenia się miast europejskich. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
20.01.2022
SEMINARIUM PRZEŁOŻONE: dr Monika Banaszewska. Polityka podatkowa gmin w Polsce. Więcej ekonomii czy polityki? (PRZEŁOŻONE). 
13.01.2022
Prof. Katarzyna Dembicz. Wielkie infrastruktury (megaprojekty) a dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
16.12.2021
SEMINARIUM PRZEŁOŻONE: Prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak. Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym (PRZEŁOŻONE). 
09.12.2021
Prof. Monika Murzyn-Kupisz. Moda w przestrzeni współczesnego miasta. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
02.12.2021
Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz. Polityczne uwarunkowania nierówności w dostępie samorządów lokalnych do dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
25.11.2021
Prof. Rafał Matyja. Zmiany i sprawcy. Historia i polityka widziane z perspektywy miasta. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
18.11.2021
Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. Bartłomiej Rokicki, prof. Maciej Smętkowski. The role of EU funds in Poland’s regional and local development in the light of international experiences. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
04.11.2021
Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska. Kto i dlaczego popiera autorytaryzm? Psychologiczno-społeczny portret Polaków. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
28.10.2021
Prof. Adam Bodnar. Ochrona praw człowieka a teoria konkurencyjnego autorytaryzmu. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
21.10.2021
Prof. dr hab. Marcin Kula. Senatus Populusque Romanus. Naród z Partią. Ciemny lud wszystko kupi. Populizm trwa. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
14.10.2021
Prof. dr hab. Witold M. Orłowski. Co nam daje Unia Europejska? [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
2020/2021
10.06.2021
Dr hab. Kacper Pobłocki. Ludowa historia Polski z perspektywy globalnej i porównawczej. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
27.05.2021
Dr hab. Dominik Batorski. Facebook jako źródło danych o zróżnicowaniu regionalnym. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
20.05.2021
Dr Adam Kowalewski. Polityka i miasto. Miasto Trzeciej Rzeczpospolitej – kryzys i wyzwania. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
13.05.2021
Prof. dr hab. Wojciech Sadurski. Polska 2021: demokracja nieliberalna czy autorytarny populizm? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
06.05.2021
Dr hab. Piotr Wójcik, mgr Krystian Andruszek. Prognozowanie poziomu dobrostanu lokalnego na podstawie cech widocznych z kosmosu na przykładzie Warszawy. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
29.04.2021
Dr Krzysztof Niedziałkowski. To nie jest kraj dla starych drzew? Konflikty społeczne wokół przyrody w Polsce jako konflikty o przestrzeń. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
22.04.2021
Prof. dr hab. Monika Kostera. Zarządzanie dla dobra wspólnego: współdziałanie jako alternatywa dla indywidualizmu. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
15.04.2021
Dr Wiktor Szydarowski. Otacza nas przestrzeń. Czy wciąż jest przyjazna? [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
08.04.2021
Dr Przemysław Krysiński. Smart city w przestrzeni informacyjnej. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
25.03.2021
Dyrektor Kamil Wyszkowski. Polityka przeciwdziałania zmianom klimatu w Polsce: czy jest aż tak źle, jak nam się wydaje? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
18.03.2021
Prof. John Bachtler. Brexit and Regional Development in the UK. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
11.03.2021
Redaktor Edwin Bendyk. W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
04.03.2021
Dr Małgorzata Durska. White Trash: gdy przywilej rasowy spotyka się z niższością klasową. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
25.02.2021
Prof. Andrés Rodríguez-Pose. Golfing with Trump. The revenge of the places that don't matter. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
28.01.2021
Mgr Agata Brzóska, Mgr Łukasz Komorowski, dr hab. Monika Stanny (IRWiR PAN), dr Michał Wolański (SGH). Wiejskie ścieżki polityki spójności: interwencja, efekty i rekomendacje. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
21.01.2021
Dr hab. Małgorzata Jacyno (IS UW). Desolidaryzacja na peryferiach, desolidaryzacja w centrum. [ABSTRAKT]
14.01.2021
Komisarz Elżbieta Bieńkowska. Jaka Unia Europejska? Obserwacje i doświadczenia. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
07.01.2021
Dr Aldona Tomczyńska, Adam Muller (OPI PIB). Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
17.12.2020
Poseł Krzysztof Hetman (PE). Polska w UE u progu nowego okresu programowania. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
10.12.2020
Dr hab. Tomasz Wites (WGiSR UW). Perspektywa geograficzna w badaniu patologii społecznej. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
03.12.2020
Dr hab. Michał Brzeziński (WNE UW). Jak wysokie są rzeczywiście nierówności dochodowe w Polsce? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
26.11.2020
Prof. Witold Orłowski (AFiB Vistula). Jak pandemia zmieni światową gospodarkę? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
19.11.2020
Prof. Stanisław Mazur (UEK). Czy polską naukę można uzdrowić? [NAGRANIE][ABSTRAKT]
12.11.2020
Dr Jakub Majewski (EUROREG). Dokąd jedziemy? Dwadzieścia lat reform kolei regionalnych. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
05.11.2020
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Bartłomiej Kołsut z zespołem (UAM). Regionalny i lokalny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodów osobowych w Polsce. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
2019/2020
04.06.2020
Dr hab. Renata Włoch. Globalizacja cyfrowa. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
28.05.2020
Dr Korneliusz Pylak. Czy burzliwa historia XX wieku zmieniła przedsiębiorczość w Polsce? [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
21.05.2020
Dr Jan Olbrycht. Wpływ pandemii Covid-19 na polityki Unii Europejskiej. [NAGRANIE]
05.03.2020
Dr hab. Agnieszka Olechnicka i inni. Socjologia przestrzeni – o badawczym i dydaktycznym dorobku prof. Bohdana Jałowieckiego mówią Jego współpracownicy i wychowankowie. 
27.02.2020
Prof. József Böröcz. A Materialist Approach to "The Refugee Crisis in Europe". [ABSTRAKT]
23.01.2020
Mgr Paweł Śliwowski. Od mędrców do hydraulików - o ekspertach w politykach publicznych. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
16.01.2020
Dr Andrzej Kassenberg, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW. 30 lat transformacji w ochronie środowiska w EŚW i co dalej. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
09.01.2020
Prof. Adam Budnikowski. Czy koniec globalizacji? [ABSTRAKT]
19.12.2019
Prof. Agnieszka Graff-Osser. Witajcie w manosferze: współczesne prawicowe subkultury męskie a kultura terapii. [ABSTRAKT][PREZENTACJA]
12.12.2019
Dr Dominika Czerniawska-Szejda. Co wpływa na zróżnicowanie zasobów we współpracy naukowej? Luki strukturalne, specjalizacja i wielkość ośrodka naukowego. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
05.12.2019
Dr hab. Maciej Smętkowski. Metropolizacja przestrzeni europejskiej. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
21.11.2019
Pan Simone De Iacobis, Pani Małgorzata Kuciewicz, Pani Anna Ptak. Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
14.11.2019
Dr Katarzyna Romańczyk. Uwarunkowania i efekty partycypacji w największych miastach Polski. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
07.11.2019
Prof. Krystian Heffner. Czy jest przyszłość dla małych miast w Polsce? [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
24.10.2019
Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG, dr hab. Tomasz Nawrocki. Tożsamość a przestrzeń. Wokół gdańskiej i gliwickiej retoryki tożsamościowej. [ABSTRAKT]
17.10.2019
Pani Aleksandra Litorowicz, Redaktor Bogna Świątkowska. Zmiany w używaniu przestrzeni miejskiej. Przypadek: place. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
10.10.2019
Dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM. Święta modernizacji we współczesnej Polsce – antropologia infrastruktury drogowej. [ABSTRAKT][PREZENTACJA]
2018/2019
06.06.2019
Dr Dominika Wojtowicz. Rozwój w oparciu o niewypracowane dochody - przykład polityki spójności 2007-2013. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
23.05.2019
Prof. Paweł Churski, dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał, dr Tomasz Herodowicz. Nowe wyzwania polityki regionalnej. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
16.05.2019
Dr hab. Grzegorz Micek. Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
09.05.2019
Dr Emilia Kiecko. Miasto przyszłości w wizjach i prognozach polskich architektów w latach 60. i 70. [ABSTRAKT]
25.04.2019
Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW. Uchodźcy w afrykańskich refugiach. [NAGRANIE][ABSTRAKT]
11.04.2019
Prof. Marcin Matczak. O praworządności – i jak ją przywrócić. [ABSTRAKT]
04.04.2019
Dr hab. Krzysztof Gwosdz. Czynniki deindustrializacji i reindustrializacji wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
28.03.2019
Dr hab. Maria Theiss. Lokalne obywatelstwo społeczne i jego uwarunkowania. Przykład wychowania przedszkolnego. [ABSTRAKT][PREZENTACJA]
21.03.2019
Dr Łukasz Zaremba. Obrazy wychodzą na ulice. [NAGRANIE][ABSTRAKT][PREZENTACJA]
14.03.2019
Prof. Grzegorz Gorzelak. Założenia polskiej polityki regionalnej w świetle procesów rozwoju regionalnego. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
07.03.2019
Prof. Bogdan J. Góralczyk. Czym dla Europy i świata jest Chiński Renesans? [NAGRANIE][ABSTRAKT]
28.02.2019
Prof. Alexander Etkind. Carbon Autocracies: A Variety of Resource Curses across Eastern Europe. [ABSTRAKT][PREZENTACJA]
21.02.2019
Prof. Jacek Zaucha. Kształtowanie przestrzeni morskiej. [NAGRANIE][PREZENTACJA][ABSTRAKT]
24.01.2019
Dr inż. arch. Agnieszka Labus. Przestrzeń z perspektywą 60+. [NAGRANIE]
17.01.2019
Prof. Iwona Sagan. Mieszkalnictwo jako instrument polityki terytorialnej. [NAGRANIE]
10.01.2019
Prof. Maciej Kisilowski. Od dziurawej drogi do naprawy państwa: decentralizacja konstytucyjna jako metoda budowy silnej Polski. 
13.12.2018
Dr Piotr Żuber. Czy UE może istnieć bez polityki regionalnej? 
06.12.2018
Dr hab. Małgorzata Michel. Do kogo należy miasto? Przestrzeń miejska jako rewir ulicznych gier w aktywności zradykalizowanych grup młodzieżowych. 
29.11.2018
Dr hab. Marek Więckowski. Granice polityczne - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym. 
22.11.2018
Dr Agata Zysiak. Z bawełny i dymu - miasto przemysłowe a dyskursy modernizacji 1897-1994. 
15.11.2018
Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska. Od zbiorowości terytorialnych do wspólnot praktyk sąsiedzkich. Wnioski z badań i rekomendacje dla polityki miejskiej. 
08.11.2018
Dr hab. Marta Lackowska. Koncepcja rescaling w badaniach polityk miejskich. 
25.10.2018
Dr hab. Sylwia Dołzbłasz. Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. 
18.10.2018
Dr Katarzyna Wojnar, dr hab. Jan Sowa. Alternatywna mapa Warszawy - nowy wymiar segregacji społecznej i przestrzennej. 
11.10.2018
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek. Integracja metropolitalna: wsparcie nauki dla samorządu. Współpraca Centrum Badań Metropolitalnych UAM i Stowarzyszenia Metropolii Poznań. 
04.10.2018
Dr Anna Domaradzka-Widła. Ożywianie miasta - od rewitalizacji do inicjatyw oddolnych. 
2017/2018
07.06.2018
Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski:. Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. 
24.05.2018
Dr Mikołaj Lewicki, Uniwersytet Warszawski. Społeczne wymiary kredytu hipotecznego. 
17.05.2018
Dr Emilia Modranka, Uniwersytet Łódzki. Wpływ polityki spójności na realną konwergencję wewnątrzregionalną w Polsce w latach 2007-2013. 
10.05.2018
Prof. James Scott, Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Urban Cultural Change – Rethinking Europeanisation from a Central European Perspective. 
26.04.2018
Artur Celiński, Res Publica Nowa. Miejskie polityki kulturalne. 
19.04.2018
Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy. 
12.04.2018
Dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski. Media społecznościowe - nowa sfera publiczna czy narzędzie manipulacji i pogłębiania podziałów politycznych? 
05.04.2018
Dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk. Obszary problemowe wyzwaniem polityki rozwoju Polski. 
22.03.2018
Dr Anna Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na początku XXI wieku. 
15.03.2018
Prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju. 
08.03.2018
Dr Krzysztof Janc, Uniwersytet Wrocławski. Geografia Internetu. 
01.03.2018
Dr hab. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. 
22.02.2018
Dr Marcin Gerwin, Uniwersytet Gdański. Panel obywatelski jako sposób na sprawnie funkcjonującą demokrację. 
25.01.2018
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dr Agata Górny. Imigranci na polskim rynku pracy – efekty regionalne i sektorowe. 
18.01.2018
Dr hab. Maciej Smętkowski, dr Dorota Celińska-Janowicz, dr Katarzyna Wojnar. Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii. 
11.01.2018
Prof. Jacek Purchla. Dziedzictwo a rozwój. 
14.12.2017
Mgr Sylwia Borkowska-Waszak. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne od podszewki: relacja z frontu badawczego. 
07.12.2017
Prof. Mirosław Wyrzykowski. Rządy prawa a trwały rozwój. 
23.11.2017
Dr Waldemar Siemiński, mgr Zofia Bida-Wawryniuk. Konflikty społeczno-przestrzenne w Warszawie w latach 2013 – 2014. 
16.11.2017
Prezydent Paweł Adamowicz. Gdańsk - metropolia. Miasto otwarte na nowe idee (migranci, biznes, zmiany). 
09.11.2017
Prof. Andrzej Rzepliński. My jesteśmy Konstytucją. 
26.10.2017
Mgr Kuba Snopek, mgr Izabela Cichońska, mgr Karolina Popera. Architektura VII Dnia - społeczne budowanie kościołów jako sztuka oporu. 
19.10.2017
Mgr Jakub Rok. Konflikt w Puszczy Białowieskiej. Mity i fakty, dewastacja i opór. 
12.10.2017
Mgr Łukasz Drozda. Gentryfikacja czy gentryfikacje? Odmiany i pomiary „uszlachetniania” przestrzeni. 
2016/2017
08.06.2017
Prof. Paweł Śpiewak. Bunt mas czy bunt elit. 
01.06.2017
Dyrektor Andrzej Porawski. Problemy polskich miast. 
25.05.2017
Prof. Piotr Dutkiewicz. Czy Rosja zagraża bezpieczeństwu światowemu? 
18.05.2017
Dr Piotr Koryś. Polityki modernizacji Polski: doświadczenia ostatnich 200 lat. 
11.05.2017
Dr Tomasz Warczok, prof. Tomasz Zarycki. Polska politologia w zwierciadle socjologii wiedzy: konteksty międzynarodowe i historyczne. 
20.04.2017
Prof. Wawrzyniec Konarski. Zależności między poziomem klasy politycznej i fenomenem populizmu. 
06.04.2017
Dr hab. Robert Pyka. Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy - na przykładzie Metropolii Lyonu. 
30.03.2017
Dr Waldemar Siemiński. Partycypacja społeczna w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni. 
23.03.2017
Prezes Jerzy Stępień. O praworządności. 
16.03.2017
Prof. Monika Płatek. O praworządności. 
09.03.2017
Prof. Ryszard Piotrowski. O praworządności. 
02.03.2017
Prof. Grzegorz Gorzelak. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szanse realne czy pozorne? 
19.01.2017
Dr Artur Bajerski. Struktury długiego trwania a zróżnicowanie i przemiany sieci szkolnej w Polsce. 
12.01.2017
Prof. dr hab. Maciej Bałtowski. Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnych gospodarkach - skutek kryzysu finansowego czy nowy trend globalny? 
15.12.2016
Marszałek Adam Struzik. Mazowsze - Warszawa: synergia czy konflikty? 
08.12.2016
Dr Mikołaj Lewicki. Nowa Ziemia Obiecana? Procesy urbanizacyjne na Białołęce: podziały społeczne, przestrzenne i ich polityczna artykulacja. 
24.11.2016
Mgr Marek Kołodziejski. Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki. 
17.11.2016
Dr Katarzyna Romańczyk. Bruksela - wizja miasta a rzeczywistość. 
10.11.2016
Minister Jerzy Kwieciński. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - szanse i wyzwania. 
03.11.2016
Redaktor Marcin Popkiewicz. Świat paliw kopalnych - dlaczego cokolwiek zmieniać? 
27.10.2016
Dr hab. Wojciech Janicki. Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. 
20.10.2016
Dr Joanna Kusiak. Słoik Pandory: Multiskalarna analiza rozwoju Białołęki a nowe podziały społeczne. 
13.10.2016
Dr hab. Mikołaj Herbst. Kto nie chce do szkoły? Dlaczego nie udała się reforma 6-latków. 
06.10.2016
Dr Karol Olejniczak. Brokerzy wiedzy - nowa rola jednostek analitycznych w polityce publicznej. 
2015/2016
02.06.2016
Dr Dorota Celińska-Janowicz, dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Adam Płoszaj, dr Katarzyna Wojnar. Współpraca naukowa w świetle badań polskich naukowców. 
19.05.2016
Prof. Radosław Markowski. Co sie stało w polskiej polityce i dlaczego? 
12.05.2016
Prof. Jerzy Wilkin. Blaski i cienie Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej i Polsce. 
05.05.2016
Dr Adam Gendźwiłł. Jakich reform potrzebuje samorządowy system wyborczy w Polsce? 
28.04.2016
Dr Wojciech Szymalski. Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w Warszawie. 
21.04.2016
Mgr Marcin Wicha. Litery w mieście. Typografia uliczna i design życia codziennego. 
14.04.2016
Prof. Krzysztof Zagórski. Subiektywne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w czasach niepewności. 
07.04.2016
Dr Hanna Dębska. Trybunał Konstytucyjny - między prawem a polityką. Perspektywa socjologii prawa. 
31.03.2016
Prof. Grzegorz Gorzelak. Funkcje metropolitalne i lokalne: konflikty i synergie. 
17.03.2016
Prof. Maria Halamska. Wieś bez rolników? O strukturze społeczno-zawodowej wsi i jej przestrzennym zróżnicowaniu. 
10.03.2016
Prof. Roman Szul. Ruchy regionalistyczne i separatystyczne/niepodległościowe w Europie (po II wojnie światowej) a Unia Europejska. 
21.01.2016
Mgr Maria Rogaczewska, mgr Maria Szymborska. Boiska „Orlik” - testowanie wielopoziomowej odpowiedzialności w polityce publicznej. 
14.01.2016
Dr Karol Olejniczak, mgr Paweł Śliwowski. Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w polityce publicznej. 
07.01.2016
Dr Dawid Krysiński. Status wojewódzki jako czynnik rozwoju miasta? Między mitycznymi przekonaniami a rzeczywistością. 
17.12.2015
Prof. Stanisław Obirek. Czy Polak musi być katolikiem? 
10.12.2015
Dr Kacper Pobłocki. Fale urbanizacji w Polsce. 
03.12.2015
Prof. Grzegorz Gorzelak. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. 
26.11.2015
Dr Cezary Trutkowski. Władze lokalne w świetle wyborów 2014. 
19.11.2015
Prof. Roman Szul. Azja Wschodnia w systemie światowym – historia i współczesność. 
05.11.2015
Dr hab. Maciej Duszczyk. Kryzys migracyjny w Europie. 
29.10.2015
Prof. Paweł Swianiewicz. Współczesne kierunki badań lokalnych. 
22.10.2015
Prof. Maria Jarosz, prof. Marek Kozak. Eksplozja nierówności? 
15.10.2015
Prof. Grzegorz Gorzelak. Wspomnienie o Profesorze Antonim Kuklińskim. 
2014/2015
28.05.2015
Prof. Janusz Hryniewicz. Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych – prezentacja książki. 
21.05.2015
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, dr Jarosław Działek. Międzymiejskie i wewnątrzmiejskie preferencje artystów. Przykład Krakowa i Katowic. 
14.05.2015
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak. Zmniejszająca się rola infrastruktury w nowej gospodarce. 
07.05.2015
Dr Jakub Kronenberg. Usługi ekosystemów w mieście i dla miasta. 
30.04.2015
Dr hab. Ewa Kusideł. Konwergencja w Polsce i w Europie. 
23.04.2015
Dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Adam Płoszaj. Polskie ośrodki naukowe w międzynarodowej sieci kooperacji. 
16.04.2015
Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz. Wspólna Polityka Rolna – blaski i cienie. 
09.04.2015
Prof. Marek Kozak, dr Maciej Smętkowski. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej –rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionów. 
26.03.2015
Prof. Bohdan Jałowiecki. Przyszłość Europy? 
19.03.2015
Prof. Roman Szul. Najnowszy (nie)ład światowy w świetle teorii dynamiki cywilizacji. 
12.03.2015
Prof. Grzegorz Gorzelak. Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH) – główne wyniki badań. 
15.01.2015
Mgr Dorota Celińska-Janowicz, mgr Katarzyna Wojnar. Gdy wszyscy myślą, że jesteś producentem drukarek. Dylematy rozpowszechniania wyników badań na przykładzie doświadczeń projektu ESPON on the Road. 
08.01.2015
Prof. Paweł Churski. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. 
18.12.2014
Dr Agnieszka Wysokińska. Rozwój, historia i granice. 
11.12.2014
Prof. Marek Okólski. Poakcesyjna emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii - dlaczego tak liczna? 
04.12.2014
Dr Andrzej Kassenberg. Środowisko przyrodnicze Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zrównoważonego rozwoju 1990-2012. 
27.11.2014
Dr Katarzyna Kajdanek. Suburbanizacja w Polsce i polska suburbanizacja w perspektywie socjologicznej. Przykład Dolnego Śląska. 
20.11.2014
Prof. Tomasz Komornicki. Rozwój infrastruktury transportowej w nowych krajach członkowskich UE. 
13.11.2014
Dr Leszek Sykulski. Wojny buntownicze i wojny informacyjne w rosyjskiej myśli i praktyce politycznej. 
06.11.2014
Dr Mirosław Grochowski. Metropolia Warszawa - zmiany uwarunkowań i trwałość trendów rozwoju w świetle doświadczeń międzynarodowych. 
30.10.2014
Prof. Grzegorz Gorzelak. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II – wstępne wyniki badań ankietowych. 
2013/2014
29.05.2014
Prof. Tomasz Nawrocki, dr Krzysztof Bierwiaczonek. Miejska przestrzeń publiczna i jej znaczenie dla tożsamości miasta i jego mieszkańców. Na przykładzie miast śląskich. 
22.05.2014
Dr hab. Katarzyna Zawalińska. Regionalne przepływy międzygałęziowe - możliwości analityczne i wyzwania metodologiczne. 
15.05.2014
Prof. Aleksander Smolar. Globalne problemy z demokracją. 
24.04.2014
Prof. Kazimierz Krzysztofek. Nowe Technologie i dyskursy o przyszłości pracy. 
10.04.2014
Pan Adam Zając. Adaptacja przestrzeni publicznej jako odpowiedź na współczesne "choroby środowiska zurbanizowanego". 
03.04.2014
Prof. Krzysztof Gorlach. Koncepcja inna niż wszystkie? Rzecz o rozwoju zrównoważonym. 
27.03.2014
Dr Michał Boni. Strategiczne plany - strategiczne rządzenie. 
20.03.2014
Mgr Dorota Celińska - Janowicz. Struktura przestrzenna warszawskich centrów handlowych. 
13.03.2014
Prof. Iwona Sagan, prof. Maria Halamska, prof. Grzegorz Gorzelak. Społeczne problemy przestrzeni - dyskusja panelowa. 
23.01.2014
Dr Weronika Ślęzak-Tazbir. Odczuwanie miasta. Socjologia zmysłów jako nowa perspektywa w badaniach miejskich. 
16.01.2014
Prof. Grzegorz Gorzelak. Środki unijne a rozwój – wstępna analiza statystyczna. 
09.01.2014
Dr hab. Mikołaj Herbst, mgr Jakub Rok. Edukacja, praca, mobilność - zachowania migracyjne młodych Polaków. 
19.12.2013
Dr hab. Tomasz Zarycki. Polska Wschodnia i Orientalizm. 
12.12.2013
Dr Dominika Wojtowicz, mgr Tomasz Kupiec. Ewaluacja Regionalnych Programów Operacyjnych – teoria i praktyka. 
05.12.2013
Prof. Maria Halamska. Zróżnicowanie "wiejskiej Polski": struktura społeczna, systemy wartości, sposoby życia. 
28.11.2013
Red. Filip Springer. Ład i nieład polskiej przestrzeni. 
21.11.2013
Mgr Joanna Kusiak. Czas i przestrzeń w politykach transformacji. 
14.11.2013
Prof. Wojciech Łukowski. Kulturowa immunologia regionu. 
07.11.2013
Prof. Jerzy Wilkin. Jakość rządzenia w Polsce. Wnioski z badań. 
24.10.2013
Red. Edwin Bendyk. Świat programowany. 
2012/2013
06.06.2013
dr Jan Olbrycht. Polityka Spójności 2014–2020 w ogniu politycznej debaty. 
23.05.2013
dr Mirosław Grochowski. Metropolizacja w Europie. 
16.05.2013
dr Karol Olejniczak, dr Adam Płoszaj. „Ministerstwa Uczące Się” - wyniki badań. 
09.05.2013
dr Piotr Fogel. Przestrzenny wymiar rozwoju obszarów wiejskich. 
25.04.2013
prof. Stanisław Mazur. Samorząd terytorialny w Polsce – co poprawić, co utrzymać? 
18.04.2013
prof. Janusz Zaleski. Polityka Spójnosci 2004-2013 w Polsce w świetle modeli ekonometrycznych. 
11.04.2013
pan Adam Bralczyk. Chiny: szansa czy zagrożenie? 
21.03.2013
prof. Walter Żelazny. Ludwik Zamenhof jakiego nie znamy! 
14.03.2013
prof. Janusz Hryniewicz. Polityczne uwarunkowania procesu gospodarczego – doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
07.03.2013
dr hab. Katarzyna Zawalinska. Europejska Współpraca Terytorialna – na podstawie wyników projektu ESPON TERCO. 
24.01.2013
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Andrzej Miszczuk. Strategie województw - stare i nowe ujęcia. 
17.01.2013
prof. Michal Illner, dr Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, prof. Wendelin Strubelt. Jiri Musil i jego twórczość - wspomnienie. 
10.01.2013
dr Joanna Gocłowska-Bolek. Brazylia - nowy gigant światowej gospodarki? 
13.12.2012
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. 
06.12.2012
prof. Radosław Markowski. Media i demokracja w Europie Środkowo-Wschodniej: rola partii i systemów partyjnych. 
29.11.2012
dr Elżbieta Sekuła, prof. Bohdan Jałowiecki, dr Piotr Majewski, prof. Walter Żelazny. Być Narodem - Ślązacy o Śląsku. 
22.11.2012
mgr Julia Skórzyńska-Ślusarek. Nadzór i zaufanie - kontrola wizualna obywateli. 
15.11.2012
prof. Kazimierz Krzysztofek. Innowacje - coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności. 
08.11.2012
dr Elżbieta Sekuła, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir. Bohdana Jałowieckiego „Czytanie przestrzeni”- promocja książki. 
25.10.2012
mgr Joanna Erbel. Czy w Polsce jest polityka miejska? 
2011/2012
31.05.2012
prof. dr hab. Maria Halamska. Zróżnicowanie gospodarki i struktury społecznej wsi. 
24.05.2012
dr arch. Adam Kowalewski. Prawne uwarunkowania budownictwa i planowania przestrzennego. [PREZENTACJA]
19.04.2012
mgr Ruta Śpiewak. Wdrażanie nowego modelu rozwoju wiejskiego w Polsce. 
12.04.2012
prof. dr hab. Sławomir Gzell, arch. Grzegorz Buczek. Planowanie a ład przestrzenny? 
05.04.2012
prof. dr hab. Mariusz Czubaj. Stadiony - epicentra kultury. 
29.03.2012
prof. dr hab. Tomasz Komornicki. Nowa KPZK: od projektu eksperckiego do dokumentu rządowego. 
22.03.2012
arch. Janusz Korzeń. Sposoby uzyskania spójności w planowaniu rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. 
15.03.2012
dr Piotr Żuber. Kierunki reform polityki spójności. 
08.03.2012
dr Elżbieta Sekuła. Przestrzeń publiczna polskiej prowincji z krokodylem w tle. 
01.03.2012
prof. dr hab. Walter Żelazny. Różności cywilizacyjne, problemy aksjologiczne. 
19.01.2012
dr Jacek Gądecki. I love N.H. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. 
05.01.2012
dr Maciej Smętkowski. Polityka regionalna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. 
15.12.2011
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski. Problemy gospodarki wodnej Polski. 
08.12.2011
dr Stanisław Mazur. Władza publiczna jako bariera rozwojowa? 
01.12.2011
dr Lech Haydukiewicz. Przemiany etniczne pogranicza polsko- litewskiego w XX wieku tempo i kierunki zmian. 
24.11.2011
mgr Dorota Celińska-Janowicz. Przekształcenia funkcjonalne głównych ulic handlowych Warszawy. 
17.11.2011
prof. Roman Szul. Gry gazowe w Europie. 
03.11.2011
mgr Katarzyna Wojnar. Rozwój kultury a atrakcyjność polskich miast. 
27.10.2011
dr hab. Tomasz Zarycki. Peryferie czy pogranicza? Krytyczne spojrzenie na współczesne sposoby posługiwania się pojęciem pogranicza. 
20.10.2011
prof. dr hab. Janusz Hryniewicz. Ile ryzyka jest w społeczeństwie ryzyka? 
2010/2011
26.05.2011
prezes Aneta Wilmańska. Innowacyjność jako czynnik rozwoju? 
19.05.2011
dr Karol Olejniczak i Zespół Projektu MUS. Mechanizmy zarządzania wiedzą w polskich ministerstwach – pierwsze wyniki Projektu MUS. 
12.05.2011
dr Zofia Czepulis-Rutkowska. Polski system emerytalny na tle doświadczeń międzynarodowych. 
14.04.2011
prof. Wojciech Łukowski. Gdzie jest władza w społeczności lokalnej? 
07.04.2011
mgr Marta Ryżewska. Rzeka w mieście – sukcesy i porażki Warszawy. 
31.03.2011
prof. Janusz Czapiński. Miękkie kapitały, czyli wyzwania dla Polski. 
24.03.2011
dr Mikołaj Herbst. Dostępność, jakość, sprawiedliwość? Zalety i wady polskiego modelu studiów wyższych. 
17.03.2011
Paweł Śliwowski. Mafia i "problem Południa" - kilka refleksji w 150. rocznicę zjednoczenia Włoch. 
10.03.2011
dr hab. Marek W. Kozak. Koszty i korzyści wielkich imprez sportowych. 
03.03.2011
prof. Jan Marcin Kula. Wędrujące stolice. 
20.01.2011
dyrektor Jan Malicki. Europa Wschodnia – szanse i zagrożenia. 
13.01.2011
pan prezydent Tadeusz Truskolaski. Wyzwania rozwojowe Białegostoku do roku 2020. 
16.12.2010
prof. Piotr Dutkiewicz. Rosja - szanse i zagrożenia. 
09.12.2010
pan Indermit Gill, pani Chorching Goh. A modern, diversified and competitive Russia: What`s to be Done? 
02.12.2010
prof. Jerzy Bański. Przemiany polskiej wsi. 
25.11.2010
dr Monika Matusiak. Czy strategie rozwoju terytorialnego mogą być skuteczne? 
18.11.2010
prof. Wojciech Kosiedowski, prof. Elena Wankiewicz. Gospodarka Białorusi w trakcie przemian. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. 
04.11.2010
dr Katarzyna Zawalińska. Wykorzystanie regionalnego modelu równowagi ogólnej do oceny wpływu polityki rozwoju obszarów wiejskich - na przykładzie modelu RegPOL. 
28.10.2010
pan Piotr Voelkel. Biznes – Nauka – Edukacja. 
21.10.2010
dr Krzysztof Zagórski. Czy pieniądze dają szczęście? 
14.10.2010
pan Eric von Breska. Cohesion Policy and the Economic Crisis. 
2009/2010
27.05.2010
prof. Antoni Kukliński. Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej. 
20.05.2010
prof. Sławomir Gzell. Rok 2010: architektura bez miasta - miasto bez architektury. 
13.05.2010
dr Adam Perłakowski. Dualizm agrarny - mit czy rzeczywistość? 
06.05.2010
mgr Anna Hebda. Jedzenie i praktyki kulinarne w przestrzeni miejskiej. 
29.04.2010
dr Maciej Smętkowski. Metropolie europejskie w świetle badań ESPON FOCI. 
22.04.2010
dr Sławomir Kapralski. Polscy Romowie - między integracją a wykluczeniem. 
15.04.2010
dr Małgorzata Suchacka. Kulturowe uwarunkowania oraz efekty tworzenia klimatu innowacyjnego w tradycyjnym regionie przemysłowym - na przykładzie województwa śląskiego. 
08.04.2010
dr Paweł Samecki. Ku czemu zmierza Polityka Spójności Unii Europejskiej? 
01.04.2010
prof. Janusz Hryniewicz. Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu – Prusy, Rosja, Polska. 
25.03.2010
dr Karol Olejniczak. Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się. 
18.03.2010
mgr Karol Kurowski. Uwarunkowania rozwoju osiedli marginalnych w Limie Metropolitarnej. 
21.01.2010
dr Jan Sadlak. Co nowego w rankingach szkolnictwa wyższego? 
14.01.2010
dr Anna Tucholska. Homo deinos w sieci - garść refleksji z podróży po cyberprzestrzeniach. 
07.01.2010
dr Maciej Nowak. Definicja obszaru metropolitalnego w polskim prawie. 
17.12.2009
mgr Katarzyna Wojnar. Czy na peryferiach jest klasa kreatywna? Przykład Szwecji. 
10.12.2009
prof. Roman Szul. Język – naród – państwo. Język jako zjawisko polityczne. 
03.12.2009
prof. Bohdan Jałowiecki. Społeczne wytwarzanie przestrzeni w kapitalizmie półperyferyjnym. 
26.11.2009
prof. Maria Halamska. Pięć lat w UE. Stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi. 
19.11.2009
prof. Iwona Sagan. Region a rozwój metropolii. 
12.11.2009
prof. Grzegorz Gorzelak. Kryzys w Europie Środkowo-Wschodniej. 
29.10.2009
prof. Janusz Hryniewicz. Czy wzrost nierówności społecznych sprzyja efektywności pracy w państwach OECD? 
22.10.2009
dr Manfred Beschel. Polish membership from Brussels perspective. 
15.10.2009
prof. Antoni Kukliński. Południowe Włochy – Wschodnie Niemcy – Wschodnia Polska – Potrójne Europejskie Mezzogiorno? 
2008/2009
04.06.2009
dr Mikołaj Herbst. Potencjał akademicki i kapitał ludzki w regionach. 
28.05.2009
dr Joanna Wróblewska-Jachna. Pamięć historyczna i polityka historyczna w miastach pogranicza. Przykład Bielska-Białej, Raciborza i Cieszyna. 
21.05.2009
dr Maciej Smętkowski, dr Piotr Wójcik. Rozwój regionalny nowych krajów członkowskich. 
14.05.2009
mgr Dorota Celińska-Janowicz. Centrum handlowe Arkadia w Warszawie – świątynia konsumpcji czy substytut przestrzeni publicznej? 
07.05.2009
komisarz Danuta Hübner. Polityka Spójności Unii Europejskiej – kierunki reform. 
23.04.2009
prof. Bohdan Jałowiecki, dr Elżbieta Sekuła. Społeczne funkcje pomników. 
16.04.2009
min. Hanna Jahns. Reformy Polityki Spójności Unii Europejskiej – perspektywa Polski. 
02.04.2009
dr Anna Giza-Poleszczuk. Kapitał społeczny – fakty i mity. [PREZENTACJA]
26.03.2009
prof. Grzegorz Gorzelak. Geografia polskiego kryzysu. 
19.03.2009
dr Sławomir Kapralski. Przestrzeń a pamięć: Polacy, Romowie, Żydzi. 
12.03.2009
mgr Piotr Majdak. Charakterystyka oraz aspekty przestrzenne sklepów internetowych w Polsce. 
22.01.2009
dr Karol Olejniczak. Czy potrzebna jest nam ewaluacja programów rozwoju regionalnego? 
15.01.2009
dr Anna Tucholska, dr Elżbieta Sekuła. Warszawa - Czyje jest miasto? (Prezentacja książki). 
08.01.2009
prof. Wojciech Burszta. Narodowe metonimie w wojnie kultur. 
18.12.2008
dr Agnieszka Olechnicka, mgr Adam Płoszaj. Sieć uczonych? Powiązania w polskim systemie innowacyjnym. 
11.12.2008
prof. Piotr Dutkiewicz. Czy Rosja sprosta wyzwaniom przyszłości? 
04.12.2008
pan Marek Bańczyk. NORDEA METROX.2008 - Jak, po co, dlaczego? 
27.11.2008
dr Dominik Batorski. Społeczeństwo sieciowe. 
20.11.2008
minister Krzysztof Stanowski. Przez edukację do wyrównywania szans. 
13.11.2008
prof. Maria Halamska. Kapitał społeczny wsi polskiej. 
06.11.2008
minister Michał Boni. Trudności rządzenia. [PREZENTACJA]
30.10.2008
dr Maciej Bukowski. Strategiczne wyzwania dla Polski. 
23.10.2008
dr Marek Kozak. Sukces w turystyce. 
16.10.2008
prof. Roman Szul. Staro-nowy ład światowy: imperia, narody a sprawa polska. 
2007/2008
29.05.2008
prof. Marek Szczepański. Razem czy osobno? Miasta śląskie w procesie integracji. 
15.05.2008
prof. Bohdan Jałowiecki, dr Maciej Smętkowski. Przekształcenia przestrzenne Warszawy, a zachowania mieszkańców. 
08.05.2008
dr Wojciech Rudolf. Marketing terytorialny jako skuteczna metoda rywalizowania terytorium o mobilne czynniki wzrostu. Przypadek Łodzi. 
24.04.2008
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bohdan Jałowiecki, dr Maciej Smętkowski. Kultura polityczna i percepcja czynników rozwoju: zróżnicowania na osi Wschód-Zachód w Polsce i na Ukrainie. 
17.04.2008
prof. Wojciech Łukowski. Zasoby Polski lokalnej. 
10.04.2008
prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Janusz Hryniewicz, dr Anna Tucholska. Jak się żyje w metropoliach? 
03.04.2008
pan starosta Marek Cieślak. Źródła sukcesu Żar. 
27.03.2008
prof. Grzegorz Gorzelak. Oblicza Polski Lokalnej 2007. 
13.03.2008
pani minister Elżbieta Bieńkowska. Polska wobec reform polityki spójności. 
06.03.2008
prof. Krzysztof Zagórski. Jak nam się żyje? Polska w świetle badań CBOS. 
17.01.2008
dr Dominika Bielecka. Kapitał społeczny a wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej. 
10.01.2008
prof. Jerzy Chłopecki. Rządy motłochu. 
20.12.2007
prof. Witold Orłowski. Rozwój Europy w XX wieku. 
13.12.2007
mgr Piotr Wójcik. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. 
06.12.2007
red. Krzysztof Bobiński. Polska-Europa: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej. 
29.11.2007
prof. Antoni Kukliński. Przyszłość Europy. 
15.11.2007
mgr Elżbieta Sekuła. Po co Ślązakom potrzebny jest naród? 
08.11.2007
prof. Marek Szczepański, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir. Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej. 
25.10.2007
prof. Mirosław Duchowski. Przestrzeń publiczna w podziemiu. Kulturowy potencjał metra. 
18.10.2007
prof. Grzegorz Gorzelak, dr Maciej Smętkowski. Rozwój regionalny krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
2006/2007
24.05.2007
prof. Jerzy Kleer. Funkcje sektora publicznego w tworzącej się Unii Europejskiej. 
17.05.2007
prof. Andrzej Miszczuk. Polska Wschodnia – szanse rozwoju. 
10.05.2007
prof. Józef Niżnik. Wiedza – innowacja - rozwój. 
26.04.2007
pan Kuba Wygnański, pan Jan Herbst. Szanse społeczeństwa obywatelskiego. 
19.04.2007
dr Julian Berengaut. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce globalnej. 
12.04.2007
dr Magdalena Szmytkowska. Przekształcenia struktury społeczno- przestrzennej Gdyni. 
29.03.2007
dr Michał Boni. Rynek pracy w Polsce – prawdy i mity. 
22.03.2007
dr Maciej Smętkowski, mgr Adam Płoszaj. Instrumenty rozwoju zrównoważonego – wyniki projektu badawczego VI Programu Ramowego. 
15.03.2007
prof. Jerzy Szacki. O wieczności pytań typu: „Jedna Polska?”. 
08.03.2007
prof. Grzegorz Gorzelak. Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do krytyki. 
01.03.2007
dr Jan Olbrycht. Dylematy Polityki Spójności UE. 
25.01.2007
dr Moritz Lennert. Scenarios for Europe. 
18.01.2007
mgr Łukasz Jasina. Granica polsko-ukraińska – od konfliktu do współpracy. 
11.01.2007
red. Adam Krzemiński. Granica polsko-niemiecka – od konfliktu do współpracy. 
14.12.2006
dr Jan Rutkowski. Transformacja post-socjalistyczna – skutki dla rynków pracy. 
07.12.2006
dr Mikołaj Herbst. Kapitał ludzki w rozwoju regionalnym. 
30.11.2006
dr Lesław Michałowski. Wizerunek miasta jako efekt działań miejskiego PR-u. Przypadek Gdańska i Gdyni. 
23.11.2006
prof. Maria Lewicka. Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy. 
16.11.2006
dr Marek Kozak. Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego Polski. 
09.11.2006
dr Agnieszka Olechnicka. Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy. 
26.10.2006
prof. Antoni Kukliński. Przyszłość Europy. 
19.10.2006
prof. Grzegorz Kołodko. Szok bez terapii – czy terapia bez szoków: implikacje dla przyszłości Polski. 
2005/2006
25.05.2006
dr Agnieszka Olechnicka. Społeczeństwo informacyjne Europy w świetle badań ESPON – wnioski dla Polski. 
18.05.2006
prof. Roch Sulima. Etnolog w wielkomiejskiej przestrzeni. 
11.05.2006
prof. Bohdan Jałowiecki. Prywatyzacja przestrzeni miast. 
04.05.2006
Dr Marek Kozak. Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym. 
27.04.2006
mgr Jakub Majewski. Drogi i bezdroża Polskich Kolei Państwowych. 
20.04.2006
prof. Marek Latoszek. Marna demokracja, czy demokracja na dorobku? 
06.04.2006
dr Krzysztof Rybiński. Globalizacja a polityka pieniężna. 
30.03.2006
prof. Maria Halamska. Rozwój obszarów wiejskich Portugalii. 
23.03.2006
prof. Roman Szul. Rynek a tożsamość. Wyzwanie dla Polski, UE i świata. 
16.03.2006
min. Grażyna Gęsicka. Polska w Unii Europejskiej 2007-2013: strategie programy, regulacje. 
09.03.2006
dr Marian Kachniarz. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społecznych – doświadczenia praktyka. 
02.03.2006
mgr Anna Tucholska. Integracja zbiorowości powiatowych. 
23.02.2006
prof. Grzegorz Gorzelak z zespołem. Regionalne strategie innowacji – doświadczenia polskich województw. 
12.01.2006
prof. Irena Lipowicz. Stosunki polsko-niemieckie – spojrzenie realistki. 
05.01.2006
red. Andrzej Jonas. Ku czemu zmierza świat? 
15.12.2005
prof. Sławomir Gzell. Planowanie przestrzenne- między wyobraźnią a rzeczywistością. 
08.12.2005
prof. Joanna Kurczewska. Lokalne społeczeństwo obywatelskie. 
01.12.2005
prof. Paweł Starosta. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu „Polska Lokalna”. 
24.11.2005
prof. Zbigniew Rykiel. Globalność a lokalność. 
17.11.2005
prof. Andrzej Sadowski. Wielokulturowe społeczeństwo regionalne. 
10.11.2005
prof. Kazimierz Krzysztofek. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? 
03.11.2005
Phil Cooke. Regional Innovation Systems. 
27.10.2005
prof. Marek S. Szczepański. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. 
20.10.2005
prof. Wojciech Łukowski. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej. 
13.10.2005
dr Krzysztof Bondyra. Zawiedzione nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych. 
06.10.2005
prof. Grzegorz Gorzelak. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. 
2004/2005
19.05.2005
prof. Bohdan Jałowiecki. Czy media zagrożą demokracji? 
12.05.2005
prof. Piotr Dutkiewicz. Przemiany w Rosji – spojrzenie z Kanady. 
05.05.2005
prof. Zbigniew Zuziak. Procesy suburbanizacji w Polsce. 
28.04.2005
prof. Jacek Wasilewski. Upadek elit. 
21.04.2005
dr Krzysztof Herbst. Regionalne aspekty „Pomarańczowej Rewolucji”. 
14.04.2005
prof. Marek Okólski. Perspektywy demograficzne Polski. 
07.04.2005
prof. Zygmunt Niewiadomski. Prawo a przestrzeń. 
17.03.2005
dr Tomasz Komornicki. Polskie granice w Unii Europejskiej. 
10.03.2005
red. Wojciech Giełżyński. Jak ograniczyć konflikt cywilizacji? 
03.03.2005
dr Jan Woroniecki. OECD na progu XXI wieku: chwalebna przeszłość, reformy w toku - i perspektywy. 
24.02.2005
prof. Grzegorz Węcławowicz. Stare osiedla w nowej rzeczywistości. 
17.02.2005
prof. Jerzy Hausner. arodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – perspektywy dla Polski. 
20.01.2005
prof. Andrzej Majer. Polityka miejska władz lokalnych. 
13.01.2005
ambasador Ksawery Burski. Chiny – spojrzenie z Polski. 
16.12.2004
prof. Grzegorz Gorzelak, mgr Maciej Smętkowski. Metropolia – region na przykładach Warszawy, Poznania i Trójmiasta. 
09.12.2004
prof. Maria Halamska. Polski chłop, polski rolnik i polski farmer wobec Unii Europejskiej. 
02.12.2004
dr Agnieszka Olechnicka. ESPON – nowe spojrzenie na przestrzeń Europy. 
25.11.2004
prof. Roman Kuźniar. Polska i odbudowa jedności Zachodu. 
18.11.2004
minister Jarosław Pietras. Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. 
04.11.2004
ambasador Adam Halamski. Portugalia – spojrzenie z Polski. 
28.10.2004
dyrektor Krzysztof Gulda. Innowacyjność polskich regionów. 
21.10.2004
ambasador Paweł Dobrowolski. Kanada – spojrzenie z Polski. 
14.10.2004
prof. Janusz Hryniewicz, prof. Jacek Raciborski i prof. Bohdan Jałowiecki. Prezentacja książki J. Hryniewicza „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego". 
2003/2004
25.05.2004
prof. Wojciech Suchorzewski. Polityka transportowa Polski – dokonania, zaniedbania, oczekiwania. 
13.05.2004
dr Mikołaj Herbst. Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. 
06.05.2004
prof. Jerzy Chłopecki. Bunt motłochu. 
22.04.2004
dr Leszek Szewczyk. Przestrzenny wymiar układów społecznych. 
15.04.2004
dr Barbara Weber. Małe ojczyzny. 
01.04.2004
prof. Wojciech Kosiedowski. Konkurencyjność regionów: Białorusi, Litwy i Łotwy. 
25.03.2004
prof. Zbigniew Rykiel. Region i regionalizmy w różnych ujęciach teoretyczno-metodologicznych. 
18.03.2004
dr Cezary Obrach-Prondzyński. Ojczyzny Kaszubów. Pytania o adekwatność koncepcji ojczyzny Stanisława Ossowskiego. 
11.03.2004
prof. Hallgeir Aalbu. New Spaces of Europe. 
04.03.2004
prof. Krzysztof Zagórski. Regionalne zróżnicowania opinii publicznej. 
26.02.2004
prof. Kazimierz Krzysztofek. Europa Środkowa na pięć minut przed akcesją: późna nowoczesność – tożsamość - rozwój. 
15.01.2004
mgr Maciej Smętkowski. Metropolia-region: nowe relacje w gospodarce informacyjnej (na przykładzie Warszawy i Mazowsza). 
08.01.2004
prof. Roman Szul, prof. Bohdan Jałowiecki. Bezrobocie w perspektywie lokalnej. 
18.12.2003
prof. Grzegorz Gorzelak. Program współpracy transgranicznej PHARE Crossoborder: doświadczenia lat 1994-1999. 
11.12.2003
prof. Ewa Okoń-Horodyńska. Regionalne strategie innowacji. 
04.12.2003
dr Irena Herbst. Kto i jak może rozwiązywać problemy Górnego Śląska: perspektywa rządu. 
27.11.2003
dr Paweł Samecki. Od akcesji do euro: perspektywa integracji polskiej gospodarki. 
20.11.2003
dr Jan Olbrycht. Kto i jak może rozwiązywać problemy Górnego Śląska: perspektywa regionu. 
13.11.2003
prof. Edmund Wittbrodt. Projekt traktatu europejskiego – polskie przewidywania i oceny. 
06.11.2003
prof. Leszek Zienkowski. Innowacyjność polskiej gospodarki. 
30.10.2003
prof. Paweł Swianiewicz. Polityka w samorządzie terytorialnym Europy Środkowej. 
23.10.2003
prof. Roman Szul. Etnoregionalizmy w Europie. 
16.10.2003
dr Krzysztof Malaga. Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski ipolskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi. 
2002/2003
15.05.2003
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bohdan Jałowiecki. Byty pozorne jako przedmiot badań naukowych. 
08.05.2003
prof. Janusz Goćkowski. Czy historia i geografia mają sens jako nauki społeczne? 
24.04.2003
dr Tomasz G. Grosse. Polska polityka regionalna w procesie akcesji do Unii Europejskiej. 
10.04.2003
prof. John Bachtler. Evolution of the EU regional policy after enlargement. 
03.04.2003
prof. Janusz Zaleski. Przewidywane skutki Funduszy Strukturalnych w Polsce - założenia i wyniki modelu HERMIN. 
27.03.2003
prof. Bohdan Jałowiecki. Scenariusz ostrzegawczy skutków negatywnego wyniku referendum europejskiego. 
20.03.2003
dr Zbigniew Ptasiewicz, mgr Bartłomiej Kolipiński. Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. 
13.03.2003
mgr Ha Hoang Hai. Problemy rozwoju Azji Południowo-Wschodniej. 
06.03.2003
dr Janusz Hryniewicz. Nowe relacje w procesie pracy. 
27.02.2003
prof. Roman Szul. Kwestia językowa we współczesnym świecie. 
20.02.2003
dr Wojciech Łukowski. Społeczne tworzenie ojczyzn. 
16.01.2003
prof. Paweł Swianiewicz. Fragmentacja czy konsolidacja? Problemy organizacji terytorialnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
09.01.2003
dr Wojciech Dziemianowicz, mgr Karol Olejniczak. Skupiska (clusters) a rozwój regionalny. 
12.12.2002
prof. Grzegorz Gorzelak. Bieda i bogactwo regionów: ujęcie teoretyczne. 
05.12.2002
mgr Piotr Jaworski. „Węzeł bałkański” – czy zagrożenie dla Europy? 
28.11.2002
dr Urszula Cierniak. Prawosławie a mocarstwowe ambicje Rosji. 
21.11.2002
prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz. Służby specjalne a demokracja. 
14.11.2002
mgr Katarzyna Krok. Polska polityka kształtowania środowiska w latach 1990. i jej efekty. 
07.11.2002
mgr Dorota Karlewska. Rozwój regionalny Turcji. 
24.10.2002
prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Marek S. Szczepański. "Miasto i przestrzeń w oglądzie socjologicznym" - prezentacja podręcznika socjologii miasta. 
17.10.2002
dr Tomasz Zarycki. Koncepcje teoretyczne kapitału społecznego a regiony historyczne w Polsce. 
10.10.2002
dr Joanna Siwińska. Sektor publiczny a proces transformacji postsocjalistycznej. 
2001/2002
23.05.2002
mgr Agnieszka Olechnicka. Szanse regionu peryferyjnego w gospodarce informacyjnej. 
16.05.2002
mgr Mikołaj Herbst. Złożone wskaźniki koniunktury regionu metropolitalnego. 
09.05.2002
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Paweł Swianiewicz. Ukraina – doświadczenia eksperta. 
25.04.2002
prof. Bohdan Jałowiecki. „Osobny świat” – mieszkańcy apartamentów o sobie. 
18.04.2002
prof. Jacek Szlachta. Polityka regionalna w procesie negocjacji Polski z UE. 
11.04.2002
dr Paweł Śliwa. Polskie elity samorządowe wobec integracji europejskiej. 
21.03.2002
dyr. Grażyna Węclewska. Doświadczenia programu PHARECROSSBORDER. 
14.03.2002
dr Paweł Samecki. Integracja Polski z Unią Europejską: od traktatu o stowarzyszeniu do członkostwa. 
07.03.2002
prof. Alojzy Nowak. Centrum Europejskie UW – kształcenie dla integracji. 
28.02.2002
prof. Adam Jamróz. Nowa polityka edukacyjna Polski. 
21.02.2002
prof. Edmund Wittbrodt. Reforma systemu edukacji a szkolnictwo wyższe. 
17.01.2002
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, prof. dr hab. Piotr Węgleński. Uniwersytet Warszawski – ku czemu zmierzamy. 
10.01.2002
prof. dr hab. Andrzej Dembicz. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego - profile badawcze i edukacyjne: przykład Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA). 
20.12.2001
prof. dr hab. Ireneusz Białecki. Misja współczesnego uniwersytetu w Polsce. 
13.12.2001
prof. dr hab. Zbigniew Lewicki. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego – profile badawcze i edukacyjne: przykład Ośrodka Studiów Amerykańskich (OSA). 
06.12.2001
prof. dr hab. Jerzy Axer. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego – profile badawcze i edukacyjne: przykład Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie (OBTA). 
22.11.2001
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński. Czy Polsce grozi luka edukacyjna? 
15.11.2001
prof. dr hab. Józef Szabłowski. Miejsce szkół prywatnych w polskim systemie ekonomicznego szkolnictwa wyższego. 
08.11.2001
prof. dr hab. Andrzej Bartnicki. Miejsce szkół prywatnych w polskim systemie humanistycznego szkolnictwa wyższego. 
25.10.2001
dr Krzysztof Pawłowski. Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. 
18.10.2001
prof. dr hab. Marek Kwiek. Przemyśleć szkolnictwo wyższe - polityka w stosunku do szkolnictwa prywatnego. 
11.10.2001
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki. Masowa nauka w masowym społeczeństwie. 
2000/2001
24.05.2001
posłanka Barbara Imiołczyk. Decentralizacja i rozwój regionalny w programie Unii Wolności. 
17.05.2001
prof. Stefan Kwiatkowski. Intelektualizacja przedsiębiorstw? 
10.05.2001
dr Barbara Miszewska. Dolnośląskie osiedla rezydencjonalne. 
26.04.2001
dr hab. Bolesław Domański. Wielkie korporacje ponadnarodowe w przestrzeni Polski. 
05.04.2001
dr Jacek Kaczmarek. Czas, miejsce, lokalizacja jako elementy przestrzeni miejskiej. 
29.03.2001
dr Sylwia Kaczmarek. Rewitalizacja w terenach poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju miast. 
22.03.2001
mgr Robert Guzik. Przestrzenna dostępność szkolnictwa średniego na przykładzie województwa małopolskiego. 
15.03.2001
dr Stanisław Mordwa. Wyobrażenie przestrzeni w miastach Polski Środkowej. 
08.03.2001
dr Tomasz Zarycki. Regionalny kontekst zachowań wyborczych – przypadki Iławy i Nowego Targu. 
01.03.2001
dr Iwona Sagan. Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. 
22.02.2001
Poseł Krzysztof Janik. Decentralizacja i rozwój terytorialny w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.